DELA

En svenskans soldat har lämnat sin post

Ylva Forsblom-Nyberg. Ett namn som du kanske inte känner igen, men som betytt väldigt mycket för det du läser i den här tidningen – och flera andra.
Ylva gick i pension i förra veckan efter ett decennium som språkvårdare inom Svensk presstjänst. I den rollen har hon hållit koll på och givit råd till journalister på Hufvudstadsbladet, Nya Åland, tidningen Åland och flera andra publikationer.

När vi har valsat iväg med det svenska språket har Ylva korrigerat oss. När nya språkliga utmaningar kommit i vår väg har Ylva guidat oss rätt.

Kort sagt: Ylva har varit en vakthund för det svenska språket i Finland.

Ylva Forsblom-Nyberg och hennes språkvårdande kollegor syns och hörs sällan utanför redaktionerna, men är av en nästan ofattbar betydelse för att det svenska språket håller stilen, formen och sin aktualitet i ett land där svenskan blir allt mer utsatt.

För så är det ju, svenskan i Finland – ett av de två nationalspråken – minskar i användande och ifrågasätts. Kollegor i riket har till och med hotats till livet för att de jobbar på svenska. Och i det offentliga Finland blir det allt svårare att få service, eller tillåtas föra talan på det svenska modersmålet. Bara för någon vecka sedan spreds ett vittnesmål där en svensktalande ung man greps av polis – som krävde att mannen skulle, då han inte talade finska, skulle tala engelska med sin mor när han ringde henne och polisen ville lyssna på samtalet! Engelska!

Här på Åland tar vi svenskan för given. Den är inskriven som det enda språket i självstyrelselagen och är det språk vi för oss på både till vardags och i våra professionella liv. Vid sidan av ålänningar brukar man säga att det finns runt 300 000 finlandssvenskar med svenska som modersmål.

Den gruppen är krympande, av en rad orsaker. Men när inte ens polisen klarar av att låta en misstänkt föra sig på sitt modersmål, så som lagen föreskriver att man ska få, då är det förståeligt att många ger upp kampen om det egna språket och resignerar till finskans fördel.

Det finns förstås också många, många som kämpar med näbbar och klor för svenskans roll och framtid i det finländska samhället. Ylva Forsblom-Nyberg och hennes kollegor är några, och deras viktiga arbete sponsrar av de svenska fonderna vars främsta uppgift är just att värna det svenska språket. Det gör de genom att stötta språkprojekt, men också till exempel genom att driva tidningar.

Svenskan i Finland är trängd av mycket. Det vi kan göra är att värna vårt språk genom att använda det korrekt. I de sociala medierna har språket blivit något som missbrukas och förstörs. Om förfallet blir för stort är det ett stort hot mot svenskan.

Ylva Forsblom-Nyberg var en av svenskans väktare i Finland under ett årtionde. Hon höll ordning på oss i tidningshusen, utan att få det offentliga erkännande hon förtjänade för sin nit i att se till att vi inte förföll till svengelska uttryck eller att vi började använda finlandismer.

Till en liten, liten del är det åtgärdat med den här texten.

Men kampen för svenskan i Finland går vidare.