DELA

En strålande idé för utveckling av Åland

Vilken fantastisk idé!
Vi på Åland kan inget annat göra än tacka Sannfinländaren Teuvo Hakkarainen för det briljanta förslaget att flytta bögar, flator och somalier från Finland till Åland.
Ni läsare tror kanske att Nya Åland behagar skämta. Så är inte fallet.
Teuvo Hakkarainens förslag går ut på att man genom att flytta enligt honom för samhället misshagliga element till Åland, som han per definition ogillar på grund av språket, ska visa hur illa det kan gå om man har mycket av de ovanstående befolkningsgrupperna.
Kaoset som uppstår på Åland skulle därmed bevisa att homosexuella och flyktingar (särskilt från Afrika) inte hör hemma i Finland, och dessutom skulle ålänningarna få sitt straff för sin högfärd och envishet med svenskan.

På Åland ska man absolut inte se förslaget som ett (dåligt) skämt, utan som en konstruktiv möjlighet att utveckla Åland.
Det finns studier som visar att samhällen som är öppna och välkomnande när det gäller homosexuella ofta är kreativa och ekonomiskt framgångsrika platser. Där händer saker där. Om det är högt till tak med identitet och personligt uttryck är det också högt till tak med idéer och utveckling.
Kort sagt, det kan ligga pängar i det.

Och somalierna sen, som förmodligen är Teuvo Hakkarainens samlingsbeskrivning för inflyttade till Finland med mörk hudfärg och/eller en religionstillhörighet annan än lutheransk likgiltighet.
Somalia är ett av världens fattigaste länder. Det ligger på Afrikas horn, där svälten nu härjar. Spädbarnsdödligheten ligger på 12 procent, medellivslängden på 48 år och över 60 procent av den vuxna befolkningen är analfabeter.
Av dessa förfärande fakta kan vi dra bara en slutsats. De somalier som tagit sig ända till fjärran Finland måste vara sällsynt modiga, envisa, intelligenta och livskraftiga. De är absolut inga passiva offer, utan människor som hade kraft nog att ta sig bort, och som har en stark drivkraft att förbättra sina liv.

Det är inte utan att tankarna går till de många nordbor som byggde Amerika, de brittiska straffångar som byggde Australien eller alla de ålänningar som under hårda tider flyttade till Sverige för att jobba, och sedan kom tillbaka när arbetsmarknaden på Åland blev bättre.
Under många år har vi på Åland ropat efter arbetskraft. Vi har kilovis med statistik och siffror på hur många inflyttare kommunerna behöver för att må bra, vi vet vilka branscher det behövs mera människor till, vi hoppas få vår gymnasialstadieutbildning i ett sådant skick att vi faktiskt utbildar för rätt behov inom näringsliv och offentlig sektor.

Vad vore bättre då än en inflyttning av motiverade och arbetsvilliga människor. Det enda vi på Åland behöver göra är
n erbjuda tillräckligt bra språkutbildning
n erbjuda relevant utbildning
n se till att inflyttade kommer in på arbetsmarknaden.

Det är, i det stora hela, en enkel uppgift i det lilla åländska sammanhanget.
Om det också skulle ingå en minaret i paketet, som Hakkarainen befarar, så vore ju det ett uppiggande tillskott till Mariehamns skyline.
Hit med dom bara, Hakkarainen, om dom själva vill!

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax