DELA
Foto: Minna Wallén

En sårbarhet men också en styrka

Problemen med Kökarbutiken visar hur sårbart ett litet skärgårdssamhälle kan vara.

Men det visar också vilken styrka som finns i att lösa problem genom samarbete.
Kökarbutiken har varit stängd i snart en månad. Nuvarande ägare Herrick Ramberg tog över som föreståndare 2014, efter att butiken hade varit stängd i fem månader på grund av dålig lönsamhet. Ramberg driver, enligt Åbo Underrättelser, logi- cafe- restaurangverksamhet och gästhamnar i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Han är delägare i företaget Skärgårdskompaniet som nyligen har startat verksamhet på tidigare fort-ön Örö med restaurang, inkvartering, gästhamn med mera.

I början av maj stängdes Kökarbutiken på grund av ett sjukdomsfall i personalen men butiken hölls öppen några dagar med frivilliga krafter innan det var lapp på luckan igen.

Hur länge Kökarbutiken ska förbli stängd är oklart, eftersom ingen lyckas få tag på Ramberg. Kommunen har försökt utan att lyckas, även Nya Åland har vid upprepade tillfällen sökt föreståndaren utan framgång efter att vi publicerade en intervju med honom i början av maj. Sjukdomsfall kan givetvis inträffa, det kan man inte göra så mycket åt. Men snart en månad har gått utan att en ersättare har hittats.

Närmaste butik finns på Sottunga, cirka 80 minuter bort med skärgårdsfärja. Det visar hur sårbart ett litet samhälle är när en så viktig funktion som butiken inte fungerar som det är tänkt. Men det visar också på den inställning som finns bland många skärgårdsbor, att i ett utsatt samhälle få livet att fungera ändå.

För i butikens frånvaro har Kökarborna löst vardagspusslet ganska bra. Människor lånar av varandra, och beställer varor med dem som åker till fasta Åland i andra ärenden. Kommunen har gjort undantag så att färdtjänstbiljetterna kan användas för att få hem mat. Robert Karlman som driver Sandviks gästhamn och den lilla hamnbutiken med förnödenheter har tagit hem mer varor än annars och ordnar hemkörning vid behov.

Det är beundransvärt att en sådan flexibilitet finns i ett litet samhälle.

Kökarborna verkar klara tillvaron även utan butik, även om det inte är en önskvärd situation.

Det finns såklart svårigheter att få lönsamhet i en butik med ett så litet befolkningsunderlag som många skärgårdskommuner har. Därför har landskapsregeringen infört ett speciellt stöd för skärgårdsbutikerna. Att driva en butik i skärgården är inte bara att driva en affärsverksamhet, utan att vara en del av lokalsamhället.

Kökarborna förtjänar bättre än att vänta på att Ramberg kommer ur radioskuggan. Och fortfarande kvarstår osäkerheten: öppnar butiken till sommaren igen och hur länge ska den i så fall vara öppen? I och med osäkerheten är det svårare att skapa långsiktiga alternativ. För turismen är det inte heller positivt. Turisterna har inte samma kontaktnät som de bosatta och när befolkningen ökar under sommarmånaderna finns en risk att Kökarbornas välvilliga ansträngningar inte räcker till, hur hårt de än arbetar.