DELA

En ny och renoverad skola äntligen i hamn i staden

Hurra, hurra, hurra.
Äntligen ett beslut om Övernäs skola. Äntligen byggstart. Äntligen ett slutmål i sikte.
Det finns projekt som tar tid. Det finns projekt som tar mer tid. Och några som tar riktigt mycket tid.
Övernäs skola har definitivt hört till den sistnämnda kategorin, och man har varit nära beslut så många gånger, med mer och mindre amibitösa upplägg.

För den som haft skolbarn i Mariehamn under de senaste 15 åren har de brutna löftena om skolstart i en ny skola varit många, och bara av den anledningen kan man nu dra en suck av lättnad.
Nu behöver man inte längre förklara för ungarna att de vuxna än en gång inte hållit vad de lovat.

Den politiska process som lett fram till beslutet på tisdag kväll i stadsfullmäktige har kantats av konflikter. Det har, som sig bör, varit en dragkamp mellan behov och kostnader, mellan visioner och verklighet. Det väldigt fina och ambitiösa upplägg som lanserades som Ströget blev för dyrt.
Ett förslag om enbart renovering av den gamla skolan blev för ynkligt.

En kompromiss där man gör lite av varje och försöker få ut det mesta möjliga av varenda millimeter, till en lägre kostnad är kompromissen, och som kompromisser plägar vara så är det inte perfekt för någon. Men det blir bra. Det blir mycket bättre än situationen är i dag, och de värsta olägenheterna blir åtgärdade, från läckande tak till brist på lugna, avskilda platser och klassrum med flexibla användningsmöjligheter.
I den bästa av världar hade man sträckt sig ytterligare lite till, och sett till att bygga för framtiden och med högre arkitektoniskt handlingsutrymme än vad som nu blir fallet. Med stadens ekonomi och skuldsättning sådan den är resultatet rimligt.

Den avslutande diskussionen i fullmäktige präglades av Barbro Sundbacks (S) envisa ifrågasättande av beslutsunderlaget. Hon menade att det inte är tillräckligt bra, att man inte tillräckligt utrett olika kostnadsdrivande delar av projektet, och att slutsumman kommer att bli högre än de föreslagna dryga 5,8 miljonerna.
Hon har säkert rätt, och kommer att få anledning att vifta med sina varningar i fullmäktige många gånger, men frågan är om det spelar någon roll.

Hade fullmäktige låtit bli att fatta beslut om man fått en budget som landat på lite mera pengar? Är det någon i församlingen som inte är beredd på att ett stort byggprojekt kanske fördyras av någon oförutsedd kostnad?
I sak har Sundback rätt. Alla siffror borde finnas på bordet när beslut fattas. Å andra sidan, när man nu äntligen kommit så långt att man kan låta klubban falla för ett beslut som efterlängtats och utlovats i så många år så hade det varit oförsiktigt att vänta.

Politiska kompromisser är bräckliga saker. Nu fanns det en majoritet för ett förslag som hamrats fram under press, som kanske stressats fram onödigt snabbt under slutskedet, men som ändå känns rimligt.
Ibland är det bäst att bara ta ett steg framåt och bli färdig, även om allt inte är perfekt genomtänkt.
Flaggan i topp. Ett beslut är oss fattat.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax