DELA
Foto: Unsplash

En makaber vågskål

FN varnar för en ”biblisk svält” till följd av corona-åtgärderna. Samtidigt har tiotusentals potentiella luftföroreningsdödsfall undvikits bara i Europa på grund av nedstängningarna.

Men det är mer än corona i vågskålen när vi pratar om vikten av att minimera dödsfall i världen.
Europa har nu börjat luckra upp sina restriktioner och något slags vardagsliv börjar på nytt etablera sig. De coronarelaterade europeiska dödsfallen uppgår till över 170 000 i Europa medans världen i stort sett nästan 400 000 mista sina liv till pandemin.

Men de är inte de enda dödsfallen som är relaterade till krisen. Och det finns många andra dödsfall, som går att undvika, som vi sällan pratar om.

Coronapandemin och de tillhörande samhällsomvälvningarna och den påföljande ekonomiska krisen har enligt FN triggat den största humanitära krisen sedan andra världskriget.

Man varnar bland annat för en ”biblisk svält” som kan drabba runt 130 miljoner människor. Coronapandemin har även satt käppar i hjulet för internationella vaccineringsprogram och det befaras att 80 miljoner spädbarn runtom i världen kan utsättas för sjukdomar såsom mässling och polio.

”Det finns en riktig fara att fler människor kommer dö från de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 än från själva viruset”, konstaterar David Beasley, vd på World Food Programme till CNN.

Samtidigt har coronanedstängningarna lett till signifikanta nedskärningar i utsläpp. I Europa har de mest skadliga utsläppen nästan halverats och man uppskattar att det räddat 11 000 människor från att dö i förtid av luftföroreningsrelaterade orsaker. Man har även konstaterat färrre dödsfall relaterat till vanlig influensa i Finland på grund av coronarestriktionerna.

Världen är sällan svart eller vit och det är svårt att väga för- och nackdelar i situationer som vi tidigare inte befunnit oss i. Det har varit mer än tydligt under pågående pandemi. Prioritet har varit att rädda liv och att inte belasta sjukvården. När vi nu står inför potentiellt nya dödliga konsekvenser av de besluten måste vi agera på nytt.

Pandemin har påmint oss om att vi är sammankopplade. Vi får hoppas att den globala medkänslan kan sträcka sig utanför de nationella gränserna och att vi kan bygga upp ett mer resilient samhälle där en tillfällig nedstängning av ekonomin inte behöver ha globalt dödliga konsekvenser. Men förhoppningsvis blir vi också mer medvetna om att människor världen över kontinuerligt dör av orsaker som kan förhindras.

Varje dag dör 150 000 människor. Majoriteten av dessa i hjärt och kärlsjukdomar, följt av cancer. Dessa dödsfall kan bero på ett flertal faktorer och kan vara komplicerade att förhindra, men lite längre ner i listan hittar vi dödsfall som skulle kunna elimineras helt:

4 300 dör varje dag i diarré-relaterade sjukdomar (som för övrigt är den näst största dödsorsaken för barn under fem år) på grund av bland annat brist på tillgång till rent vatten.

3 243 dör av tuberkulos.

1 698 dör i malaria.

740 dör av näringsbrist.

Siffrorna för globala covid-19 dödsfall är i genomsnitt 2 205 per dag räknat från december till mitten av maj (även om det fortsättningsvis råder ovisshet om exakta dödstal och hur dessa räknas i alla länder).

Det pratas mycket om ett coronavaccin, men lite om att det varje år dör 1,5 miljoner till följd av sjukdomar som det redan finns vaccin för.

När vi nu startar upp samhället på nytt måste det ske med en större eftertänksamhet och lite perspektiv på den dödliga vågskålen. Coronakrisen visar att det är möjligt att tackla globala sjukdomar med politisk vilja och samhälleligt engagemang. Förhoppningsvis kan vi applicera samma tänk på att förhindra andra dödsfall.