DELA

En lovande start för Åland Gallup

Åland Gallups första tre månader har gått över förväntan.

Men vi är inte nöjda än, fortsätt tala om för oss vad du tycker.
När Nya Åland i maj lanserade Åland Gallup tillsammans med Matz Adamczak var vi tydliga med att vi inte visste, precis lika lite som alla andra aktörer, vad ålänningarna egentligen tycker i de mest aktuella politiska frågorna. Efter tre månader och lika många omgångar i Åland Gallup har 1 296 personer svarat sammanlagt över 2 000 gånger. Det är roligt att så många har varit med hittills. Men vi vill fortsätta ta reda på vad ni tycker.

Och för det behöver vi fortsättningsvis er hjälp.

Ju fler som deltar kontinuerligt desto större är sannolikheten att Åland Gallup närmar sig verkligheten, vi kommer aldrig att nå hela vägen fram men vi vill komma så nära det bara är möjligt.

Projektet är unikt för Åland eftersom ingen annan kontinuerligt försöker kartlägga opinionen och därför inte kan mäta förändringar i det partipolitiska stödet över tid.

Under projektets första tre månader har det dykt upp några frågor om gallupen.

Är jag faktiskt anonym?

Ja.

Användarna registrerar sig genom sitt Facebook-konto. Efter att Mats Adamczak, som genomför undersökningen, har säkerställt att kontot kan kopplas till en riktig person och inte ett så kallat fake-konto så anonymiseras kopplingen mellan kontot och det id-nummer som sedan är det enda som gallupens databas registrerar. Det ska med andra ord inte gå att härleda id-numret tillbaka till kontot. Nya Åland har ingenting med insamlingen av svar att göra.

Handlar det om åsiktsregistrering?

Nej.

I och med att svaren genom id-kopplingen inte kan härledas tillbaka till Facebook-kontot är det inte möjligt att koppla åsikterna tillbaka till personen. Mats Adamczak kan se om ett id har bytt parti eller åsikt, men inte vem personen bakom id-numret är.

Registrerar Facebook hur jag röstar?

Nej.

Efter registreringen av ett konto på Åland Gallup bryts kontakten mellan Facebook och Åland Gallup. Facebook används bara för att verifiera att du finns på riktigt men kan inte heller ta reda på hur du röstar. Facebook vet dock att du har registrerat dig på Åland Gallup.

Att använda sociala medier som grund för opinionsmätningar kan och ska ifrågasättas. Det exkluderar de ålänningar som inte har ett konto, vilket förstås inte är bra. Det begränsar urvalet åtminstone vad gäller grupper främst i de övre och nedre ålderskategorierna. Systemet är inte perfekt.

Men sociala medier blir en allt vanligare kommunikationskanal. Det finns personer som kan dra sig för att svara på telefonsamtal från okända nummer eller skicka tillbaka pappersenkäter med posten, de kan ha en större benägenhet att svara på nätet.

Enligt rapporten Svenskarna och internet 2017 gjord av Internetstiftelsen i Sverige är 81 procent av befolkningen aktiva på något av de sociala nätverken någon gång. 56 procent använder någon av plattformarna dagligen. Det är dubbelt så många som år 2010. Enligt rapporten är Facebook den mest använda plattformen. 74 procent av de aktiva internetanvändarna använder Facebook, tvåa är Facebook messenger, 62 procent, trea är Skype med 55 procent och fyra är Instagram med 53 procent.

Även om det inte finns några siffror för hur många ålänningar som använder Facebook är ett ganska rimligt antagande att vi inte skiljer oss så mycket från hur det ser ut i Sverige. Även om vi inte kan säkerställa hur stor del av ålänningarna vi lyckas nå via Facebook så tror vi att många av er finns just där.

Men det spelar ingen roll hur många som har ett Facebook-konto. Om ni inte väljer att vara med i Åland Gallup blir det platt fall för hela projektet.

Tack, alla ni som röstar.

Och till alla er andra: ta några minuter varje månad och gör din röst hörd. Ingen annan gör det åt dig.

I kväll öppnar Åland Gallup med en ny fråga. Den här månaden vill vi ta reda på vilket förtroende just du har för alla de åländska partiledarna.