DELA

En helt ny rutin, James!

Förändring. Något annat, något nytt. Det borde vara den stora önskan för det nya året.
”Samma rutin som förra året, Miss Sophie?”
”Samma rutin som alla år, James!”
Grevinnan och betjänten firade som vanligt in det nya året på nyårsaftonen med sin sketch om alltings varande som alltid. Men när vi nu skriver 2014 i almanackan och med förhoppningar tittar in i det nya året och listar vad vi vill ska hända borde förändring, snarare än samma rutin som förra året, stå högst på listan.

Åland står, liksom världen, inför lika stora utmaningar 2014 som 2013. Och till skillnad från 2013 borde det börja hända saker i praktiken under detta nya, oskrivna år.
Landskapsregeringen har under sina första två år vid makten utrett, planerat och diskuterat många saker. ”Reformrekord”, kallades det till och med vid budgetpresentationen i höstas.
Men vid sidan av skärgårdstrafiken är det få av dessa reformer som tagit någon större praktisk form för medborgarna ännu. Om, vilket mycket tyder på, det är så att landskapsregeringen under Camilla Gunell ägnat första halvlek av sin mandatperiod till att bygga upp anfallstaktiken, är det dags att göra mål nu.

Samhällsservicereformen blev, i den form den nu presenterats, knappast vad de flesta av oss trodde den skulle bli. Därtill var skillnaderna mellan partierna i regeringen allt för stora. I stället har man satsat på att göra det man kan. Men ännu är inget genomfört, och allt fler tveksamma kommunala röster höjs mot framför allt Kommunernas Socialtjänst.
Här måste regeringen göra två saker. Dels måste man visa på kostnadseffektiviseringar med förslaget. Det är bra att socialtjänsten blir jämställd över hela landskapet, men i rådande ekonomiska klimat bör en så stor förändring synas också i kassakistan. Dels måste man ytterligare snabba på processen.

Sedan måste debatten kring antalet kommuner komma igång. Regeringspartiernas skäl till att inte ta i den frågan under den här mandatperioden var att det var ett för stort steg, att den ska avgöras i nästa val.
Men för att det ska kunna bli verklighet måste också väljarna i god tid få argumenten och argumenten måste prövas mot varandra. Regeringen borde omgående ge Åsub i uppdrag att utreda alla tänkbara modeller för kommunstrukturen på Åland ur både ett samhällsekonomiskt och ett samhällsservice-perspektiv.
Frågan om hur många kommuner Åland ska bestå av är allt för komplicerad, kanske den mest komplexa fråga vi kommer att få uppleva i vår livstid, för att bara beröras under den korta valkampanjen hösten 2015.

Den fråga som kan utmana när det gäller komplexitet är förstås förnyelsen av självstyrelsen. Dessvärre har kommittén under Tarja Halonen inte fått någon bra start när ledamöter uteblivit från möten i allt för stor utsträckning.
Vad än skälen till detta må vara så måste det bli skärpning, om inte annat för att det förslag kommittén slutligen lägger fram ska ha den tyngd det behöver.

Vi ska också hoppas att Miss Sophies önskan om samma rutin inte gäller för näringslivet. 2013 har, med rätta, handlat om försiktighet och pessimism. Det rika Åland har fått känna på krisen under året och många har hållit i pengarna.
Förhoppningsvis är den nya rutinen att vi ser ljuset i tunneln, att ekonomin så som experterna säger vänder uppåt under året. Här finns några ljusglimtar att ta med. Ålandsbanken visade för första gången på länge upp ett gott resultat första halvåret. Det är viktigt. Viking Line lärde sig läxan efter den mindre goda hanteringen av den rasade bilhyllan på Rosella och skötte hanteringen av Amorellas grundstötning på ett gott sätt det kan, och bör, ha givit rederiet cred.
För de lokala köpmännen tycks julhandeln, baserat ännu så länge endast på den okulära besiktningen av bilköerna och parkeringsträngseln, en välbehövlig återhämtning. För hoppningsvis fortsätter det på samma sätt.
Och sedan ska vi förstås inte heller glömma att det finns en hel rad företag som gått mot strömmen och gör fina affärer trots eurokris och pessimism. De kommer vi att uppmärksamma under veckorna som kommer.

”Samma rutin för förra året?”. Nej tack, vi vill gärna ha något nytt. Låt oss ha det som förhoppningen framför andra för landskapet Åland under 2014.

Jonas Bladh