DELA
Foto: Johan Orre

En bra start i arbetslivet kräver också bra stöd

Det kan vara svårt att kräva sina rättigheter första sommaren i arbetslivet. Där behöver de unga sommarjobbarna stöd och råd från omgivningen. Både från familj, vänner och kollegor.

 
I torsdagens Nya Åland kunde vi läsa om 20-åriga Emmas katastrofala start i sommarjobbsbranschen på Åland. Hon fick sommarjobb på en restaurang och allt lät bra över telefon. Men det hon blivit utlovad stämde inte alls med verkligheten. På två veckor jobbade hon bara fyra timmar och boendet var rena misären.

Emma, som egentligen heter något annat, var rådig nog att kontakta organisationen som hade förmedlat sommarjobbet, men inte alla kan vända sig till en sådan eller har modet att uppmärksamma oegentligheter på första arbetsplatsen. Det är heller inte allt för vanligt, får man hoppas, att sommarjobbsupplevelser är så skärrande som Emmas, men det ska inte behöva till nödlägen för att åtgärder ska tas.

Allt ska gå enligt regelboken, oavsett om man är ny eller veteran i arbetslivet. Arbetsgivare måste följa lagar om arbetarskydd och regler kring arbetsvillkor, det finns inga undantag gällande sommarjobbare.

Men det är tyvärr inte alltid som arbetstagarna tar sitt ansvar. Det finns bevisligen chefer som tror att man kan köra med unga sommarjobbare och behandla dem dåligt. Det finns också chefer som själva har dålig koll på vad som gäller och därmed av okunskap inte följer reglerna.

Men det finns information och råd att få som är speciellt framtagna för sommararbetare.

Löntagarnas centralorganisationer FFC, Akava och STTK, vilka representerar fackförbund i Finland har startat tjänsten Sommarjobbarinfo som du kan vända dig till för information, råd och frågor kring vad som gäller. Bland annat påminner de om vikten att skriva skriftliga avtal och att granska sina lönebesked.

De rekommenderar även att man bekantar sig med arbetarskyddsfullmäktige och förtroendeman på arbetsplatsen samt äldre kollegor. De har även en telefontjänst man kan ringa alla vardagar.

Det är bra att det satsas på informationskanaler enkom för unga arbetare då det både sänker tröskeln för kontaktsökande samt belyser vikten av rättvisa arbetsförhållande för alla arbetstagargrupper.

Det visar också på att det tydligen finns ett problem med sommarjobbare som arbetar under orättvisa omständigheter. Men inte alla unga känner sig bekväma eller självsäkra nog att ta den här informationen och omsätta den till verklighet.

Arbetsvärlden kan ibland te sig som en djungel och för någon som för första gången sätter sin fot i den, kan den verka läskig och svårförståelig. Chefer är auktoriteter och konkurrensen även bland sommarjobbare kan vara så tuff att ett visst mått av tacksamhet letar sig in och gör att man rättar sig i ledet.

Det är lätt att säga till unga arbetstagare att de ska stå på sig, informera sig och kräva sina rättigheter, men det kan bli ångestfyllt och stressande för den enskilde sommarjobbaren som då kanske hellre nöjer sig och sopar problemen under mattan.

Ibland kanske arbetstagaren inte ens vet att hen inte behandlas rättvist eller lagenligt.

Det är i dessa fall som familj, vänner och äldre kollegor behöver stötta, fråga, uppmuntra och stämma av. Kolla med dina barn om de vill att du går igenom arbetsavtalet med dem, läs på själv så att du vet om det finns brister eller luckor i överenskommelser.

Fråga kompisar som stigit in arbetslivet hur det går och gör dig tillgänglig för en pratstund om det behövs. Du som får en ny kollega över sommaren, ta ansvar för att hen känner sig välkommen och införstådd med hur saker och ting fungerar på arbetsplatsen och uppmärksamma själv orättvisor eller oegentligheter om du märker dem.

Det är på allas ansvar att göra arbetsstarten så smidig och bra som möjligt. För vi har alla varit där. Och en dålig start sätter tonen för vad som bör vara ett långt och tillfredsställande arbetsliv.