DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ekotrenden visar på folkets makt

Ekojordbruket är populärare än någonsin. Och visar på att vi visst kan välja med plånboken.
I hela Finland råder just nu en ekologisk boom där en ökad efterfrågan har lett till en tillväxt som är starkare än på 20 år. Även på Åland har ekoproduktionen fått ett efterfrågat – och välbehövligt – uppsving.

År 2016 stod den ekologiskt odlade åkermarken för nästan 30 procent den totala åkerarealen och 2017 översteg försäljningen av ekoprodukter för första gången en miljon euro.

Utvecklingen beror mycket på ökad efterfrågan på ekologiska produkter, konstaterar Svenska Yle. Ökningen för hela Finlands del rör sig kring tio procent per år och en åttondel av den finska odlingsarealen är nu ekologisk.

Mycket har eko-jordbruket att tacka den ökande opinionsbildningen kring miljöfrågor, där ekologiska produkter fått agera en skyltdocka för livsstil- och konsumtionsval.

Miljöorganisationer, matkedjor och restauranger har hakat på ekotrenden som blir allt mer och mer vardag. Och förutom att ekoprodukterna säljer mer, har även produktionen blivit mer kostnadseffektiv.

Enligt Evira är lönsamheten bättre vid ekologisk odling än vid konventionell odling, särskilt när det gäller spannmål.

Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland säger att ”Utbudet av ekologiska åländska produkter har år 2030 ökat markant…” och rekordsiffrorna för 2017 visar på att vi rör oss stadigt mot visionen.

Trenden är ett praktexempel på att konsumenter kan påverka genom sina inköp och att marknaden svarar.

Men ekologisk mat är inte svaret på alla våra miljöböner, speciellt inte de tunga klimatfrågorna, där vi generellt behöver bli bättre på att äta mer vegetariskt, lokalt och säsongsbetonat.

Även här behöver vi en liknande trend som ekovågen. Och även här har konsumenten stor makt att skapa flera gröna boomar i samhället.