DELA
Foto: Jonas Edsvik

Dystopin sänker sig över kvinnokroppen

25 män röstade igenom Alabamas uppmärksammade anti-abortlag. Nu hoppas lagens anhängare att den kan bli nationell.
Det är ett farligt steg mot en utbredd syn på kvinnokroppen som allmän egendom.

I en totalitär, fundamentalistisk religiös stat kallad republiken av Gilead, tidigare känt som USA, fängslas fertila kvinnor för att våldtas och tvingas föda till förmån för barnlösa par. Deras kropp är inte deras och de tillhör den man eller ”master” de blivit tilldelade.

Det är kärnan i Margaret Atwoods dystopiska roman ”Tjänarinnans berättelse” (Handmaid´s tale) som nu blivit en populär teveserie med samma namn.

Det är en samhällsbeskrivning som klingar läskigt igenkännande när man läser om de senaste händelserna i den amerikanska delstaten Alabama där man nyligen röstat igenom en lagstiftning som förbjuder all abort, även i fall av incest och våldtäkt. Endast i fall där kvinnans liv är i fara kan aborter tillåtas och läkare som utför en olaglig abort kan få upp till 99 år i fängelse.

Valet att inskränka kvinnans rätt till sin livmoder och sin framtid gjordes av 25 vita, republikanska män i Alabamas senat. Ett radikalt, men väldigt symboliskt, demokratförslag om att alla män istället skulle genomgå en sterilisering vid 18 års ålder som skulle kunna omvändas vid tiden man bestämmer sig för att bli förälder blev utsatt för åtlöje.

Liksom i den tidlösa frågan om preventivmedel för män, har den manliga kroppen konstaterats vara okränkbar, medans kvinnans livmoder är allmän egendom.

Men det slutar inte där. Ett abortförbud sänder också signaler om att kvinnor helst ska avstå från sex, alternativt skämmas för att de är sexuellt aktiva. Det är ett i raden av sätt att kontrollera kvinnokroppen och i förlängningen, kvinnan.

Abortfrågan är inte svart och vit och sträcker sig långt bortom fostrets rätt till liv. Det handlar om kvinnans rätt till sitt eget liv. Och den frågan sträcker sig även långt bortom USA:s gränser, ända till Finland. Vi ska inte glömma att vi har en utrikesminister som öppet tagit ställning i abortfrågan.

Timo Soini (Blå) deltog förra året i en gudstjänst i Kanada ordnad av abortkritiska Pro Life samt berömde Argentinas senat för att de inte luckrat upp landets hårda abortlagstiftning. I många delar av världen blir synen på kvinnans rättigheter allt mer konservativ och begränsande.

Nej, vi är inte i Gilead ännu. Men om en grupp män får lagstifta om kvinnokroppen och där en kvinna som blivit våldtagen inte bara måste fullfölja gravideten utan till och med – som lagen säger i Alabama – kan tvingas dela vårdnad av barnet med sin förövare, då börjar vi vara farligt, farligt nära.