DELA

Dumma, långsamma processer har vi inte råd med längre

Nej.
Så här ska det inte gå till.
Om inte den insikten idag drabbar någon på Ålands arbetsmarknads- och studieservice-enhet Ams, så är det väldigt konstigt.

I måndagens Nya Åland fanns Karin Lindboms berättelse. Hon sökte om förlängt studiestöd i maj och fick då informationen att det skulle dröja ett par veckor tills hon fick besked. Trots upprepade kontakter kom inget besked, bara löften om detsamma. Inte ens ett personligt besök och diskussion med Ams-chefen Casper Wrede hjälpte.
I förra veckan, efter ytterligare ett personligt besök, fick Karin Lindbom beskedet att hon skulle fylla i en så kallad läsårsansökan, innan hon kunde beviljas förlängt studiestöd.
Handläggningschefen Kerstin Sundman säger: ”Att man ska skicka in en sådan är inget vi påminner om.”
Verkligen? Inte ens om man frågar upprepade gånger?

En annan förklaring är att Karin Lindbom pratat med flera personer, att semestrar kom emellan och att tidtabellen från början angivits för optimistiskt.
Detta är en service-inrättning för studerande och arbetssökande. Om det finns något man ska göra, så är det att påminna studerande om saker de glömt, att underlätta processen i möjligaste mån.
För många studerande är de långa väntetiderna på besked om studiestöd förödande, likaså att man inte kan lita på att ens ansökan ens behandlas om den inte innehåller något man inte fått besked om att saknas.
I en mer självkritisk organisation skulle svaret på de frågor som ställdes av Nya Åland ha varit ett beklagande över det inträffade och en försäkran om att man ska se över sina rutiner.

Tittar man närmare på hanteringen av studiestöd och -lån finns även annat att fundera över.
Till exempel det faktum att en studerande på Åland fortfarande inte kan fylla i sin ansökan digitalt. Det man gör är att först lokalisera blanketten på Ams hemsida, skriva ut den på pappper, fylla i den, skriva under och gå med detta papper till Ams.

Efter detta, får man förmoda, matar handläggaren på Ams in uppgifterna i systemet och får så småningom ut ett resultat som postas till den sökande. Mycket handpåläggning, med datoriseringens alla möjligheter bara som en liten mellanstation.
Tänk den utopiska tanken att det fanns en digital ansökningsblankett som studerande fyller i, som säger till om någon bilaga saknas eller någon ruta förblivit okryssad. När man klickat iväg sin ansökan kvitteras den automatiskt, och när den är behandlad får man besked, till den digitala adress man uppgett.
Och dessutom, under över alla under, kunde datorn skicka påminnelser om när det är dags för förnyad ansökan, rapportering, eller vad det nu kan vara.

I landskapsregeringens initiativ till samhällsstrukturreform spelar Ålands digitala agenda (ÅDA) en viktig roll. Det är sannerligen inte en dag för tidigt. Samtidigt som resurserna är på väg att ta slut både inom förvaltningen och ute i kommunerna sitter en massa människor och gör arbete som en dator skulle göra bättre, om vi bara orkade tänka fram lösningarna.
Ändra inställning, och skaffa datorer.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax