DELA
Foto: Jonas Edsvik

Du är vad du delar

Vad var utbildningsministerns syfte med att dela ett videoklipp med en klimatförnekare?

Oavsett är det ett anmärkningsvärt agerande av en regeringsmedlem.
Du är vad du delar. Alltså, det du delar, gillar, skriver eller instagrammar på dina sociala plattformar säger någonting om dig själv. Det är i alla fall så omvärlden kommer att tolka det. När du delar något okommenterat ses det som om du satt din personliga signatur på innehållet och att du står för det du delat.

När du skriver något till dina vänner på Facebook kan det upplevas som om det vore ett privat sammanhang, men det är en chimär. Dina inlägg finns där ute och är därmed något du kan komma att stå till svars för, särskilt om du är en person med makt.

Innan du delar något bör du därför tänka dig för och vara noga med källkritik. Det handlar om att gå till och granska den ursprungliga källan, men det handlar inte bara om faktakoll, syftet och av vem någonting sprids är lika viktigt.

”Är det en part som erbjuder enkla lösningar på svåra problem bör man vara uppmärksam”, säger Fredrik Konnander, verksamhetsansvarig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till organisationen Internetstiftelsen.

Som Nya Åland rapporterat om (den 29 juni och 1 juli) delade utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) senaste fredag okommenterat en video med en känd klimatförnekare, Nobelpristagaren Ivar Giaever. Giever är ingen klimatforskare, däremot har många klimatforskare tagit avstånd från hans slutsatser. Om Asumaa sett klippet, vilket vi måste anta att han gjorde, vet han att Giever satt sig in i klimatfrågan efter att ombetts delta i en paneldebatt och ägnat ”en halv dag eller så med att titta på Google”.

Att en minister i en regering med uttalat klimatfokus och hållbarhetsagenda utan att kommenterar delar en video med rubriken ”Nobelpristagare slår sönder det falska klimathotet med fakta” väcker frågor, varav Nya Ålands rapportering i ärendet. Står Asumaa bakom landskapsregeringens klimatpolitik? Om svaret är nej så innebär det ett reellt trovärdighetsproblem för regeringen.

Att videon som delades, var upplagd av en Youtube-användare som också delat antisemitiska, invandringskritiska, antifeministiska, SD-stödjande videoklipp samt klipp som ifrågasätter aborträtten, gör det hela ännu mer anmärkningsvärt. Det kan likställas med att dela artiklar från de främlingsfientliga webbplatserna Samhällsnytt (tidigare känt som Avpixlat) och Ålands nyheter.

När han senare valde att ta bort delningen uppstod ännu fler frågor – var det hela ett misstag? Till Nya Åland skrev han senare att han inte är en klimatskeptiker och att ”klimatet och vår miljö är en viktig fråga för oss alla och som vi behöver jobba för”, men avböjde att kommentera publiceringen ytterligare.

Hur det än ligger till är det problematiskt att en minister delar material vars syfte är att tillbakavisa den (nästintill) samlade forskarkåren, vars rön pekar på en stundande miljökollaps. Det handlar om ingenting mindre än mänsklighetens överlevnad. Att det är utbildningsministern som antingen ifrågasätter vedertagen fakta eller nonchalerar källkritik gör situationen ännu mer prekär.

Det är viktigt att understryka att det är okej att tycka att klimatkrisen är falsk. Men om en minister som ska stå bakom ett regeringsprogram gör det innebär det en intressekonflikt. Att som minister anse att klimatet är en viktig fråga men samtidigt sprida klimatförnekande budskap är förvirrande.

Ordet är fritt, men vad du säger kan få konsekvenser. Likaledes står det Asumaa fritt att avstå att kommentera sitt agerande, även om det är förvånande då det är fråga om en erfaren politiker med ministerportfölj. Det resulterar dock i att syftet med hans handlande förblir öppet för spekulation. För kom ihåg – du är vad du delar.