DELA

Du är vad du äter, men inte ombord

Man måste använda sitt sunda förnuft, säger Viking Lines informationschef i en kommentar till att man inte får ta med sig mat ombord på Vikings färjor.
Vilket antyder att den beslagtagna smörgåsen i Stockholm tidigare i veckan gick över gränsen.
En passagerare hade tänkt åka på kryssning med en smörgås i väskan. Det skulle han inte ha gjort. Smörgåsen plockades bort i säkerhetskontrollen.
Det hela kan ses som en bagatell, de flesta som åker på kryssning vill antagligen inte ha matsäck med sig utan är ute för att ha det litet festligt. Men visst ställer man sig frågan med vilken rätt ett rederi så i detalj bestämmer vad deras passagerare får ha i bagaget. Så länge det inte handlar om farliga saker, saker som kan explodera eller ställa till med eldsvåda.
Vårt resande är redan nu så kringgärdat av all världens kontroller, så det rimligen inte kan finnas behov av mer.

Vakterna har, som vanligt, rätten på sin sida. I villkoren för att få resa med Viking Line står det uttryckligen att passagerare inte får ta ombord livsmedel, matlagningsutrustning, alkohol eller droger. Passagerare är skyldiga att på anmodan överlämna föremål som kan utgöra fara för fartygets säkerhet eller ordningen ombord. Passagerare som på anmodan vägrar uppvisa innehållet i medhavt bagage, kan nekas ombordstigning på fartyget. Och så vidare.
Från rederiets sida säger man att det har hänt att passagerare har kommit ombord med spritkök, kastruller och kylskåp (!) för att laga mat i hytten. Att det inte är lyckat begriper vem som helst. Men det kan inte ha hänt ofta.

Alla som reser är inte ute på kryssning. Man kanske reser till ett tomt hus för att hälsa på sin gamla mamma på långvården. Man kommer fram sent på kvällen. Vad har man då med sig i bagaget? Jo, bröd, korv, några tomater, en liten burk yoghurt, kanske mjölk till morgonkaffet.
Har man bil, vilket många har på en sådan resa, så är bekymret ur världen. I bilen antas tomaten och ostskivan hålla sig lugna. Eller gäller förbudet där också? I så fall har väldigt många brutit väldigt mycket mot förbudet.
Om man inte har bil, om man har sin lilla morgonfrukost för nästa dag i väskan som man bär med sig ombord, då bryter man mot regelverket. Men hur skall man då bära sig åt? Ta flyget? Allt för att rederiet inte skall råka illa ut ifall jag blir sjuk när jag smygäter en egenhändigt odlad tomat.

Visst låter det litet sökt. Visst får man intrycket att rederiet vill att vi skall äta deras inte alls billiga skattefria smörgåsar till det kaffe vi dricker ombord istället för att smyga upp en hemgjord ur väskan.
Det hela handlar väl om hur vi ser på en passagerarfärja. Är den ett transportmedel, som tåg eller buss? Eller är den en restaurang?
Ingen skulle komma på tanken att ta mat med till krogen, inte på våra breddgrader. Så vi skall inte promenera in i cafeterian ombord och packa upp vår matsäck. Men på både tåg och bussar ses folk äta frukt, godis och annat medhavt. Så om man sitter någonstans ombord där det inte är servering så borde det inte vara farligt? Ute på däck?

Ok, detta är antagligen en bagatell. Informationschef Johanna Bojer-Svahnström säger att förbudet att ta ombord mat gäller på alla rederiets fartyg och att det handlar om säkerheten. ”Gränsen går vid mat som kan kokas”, säger hon.
Med det säger hon att mannen borde ha fått behålla sin smörgås. Reglerna är inte så rigorösa som de tolkades den här gången. Tack och lov för det.
Gärna skulle man se att säkerhetsvakterna också blev uppmärksammade på saken. Eller jobbade i par, där åtminstone den ena vet vilken rederiets policy är. Som det hela nu har presenterats verkar det onödigt småaktigt.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax