DELA

Driften blir billigare om man investerar rätt

Investera i tid. Det sparar pengar.
En feg investeringspolitik ger höga driftskostnader och problem i verksamheten.
Så simpelt kan man sammanfatta revisorernas rapport för år 2010.
Man kan lyfta fram två enkla exempel.

Ålands landskapsregering och lagting har inte löst polisens utrymmesproblem. Alla har i åratal varit medvetna om att polishuset är undermåligt, att det är för trångt och att bemanningen är underdimensionerad.
Ändå har beslutet om ett nytt polishus år efter år skjutits fram, och hyfsade förslag till nya lokaler har gått om intet.
I dag står vi här med en polisverksamhet som haltar, en personal som mår dåligt och ett polishus som inte på något sätt räcker till, utan en vettig plan på hur problemen ska lösas.

Tillbyggnaden av en fjärde våning på lagtingshuset är en annan investering som gång på gång har skjutits fram. Det har tagits fram ritningar, det har grälats om vem som beställt vad, det har konsultats och planerats för åtskilliga skattepengar.
Men inte har det blivit något.
Resultatet är att landskapet för dyra pengar år efter år hyr upp utrymmen på stan, betalar dyra pengar för dyra flyttar och har en verksamhet som inte är på långa vägar så effektiv som den kunde vara.

Hade man vågat sig på att ta investeringarna i tid hade det blivit billigare. Så enkel är matematiken.
Det man skulle önska sig, och det revisorerna de facto bett om i sina rapporter under de senaste åren, är att landskapsregeringen tar detta långsiktiga grepp på sina investeringar. Att man accepterar att vissa saker måste göras och att det blir dyrare för varje sekund som man låter bli, även om det kanske ser ut som att man är sparsam i dåliga tider.

När det ena partiet efter det andra nu i valtider hojtar efter inbesparingar, var konkreta. Berätta hur dessa ska göras, och vilka konsekvenserna blir.
Och berätta gärna, bästa politiker var ni ska investera så att det blir billigare. Det är bara att läsa revisorernas rapporter under de senaste tio åren om man vill ha lite idéer.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax