DELA

Din åsikt ska höras

Med start i dag nylanserar vi läsarkommentarerna på nyan.ax.
Ju fler som deltar i en saklig och framåtsyftande debatt, desto tyngre väger den. För Nya Åland som mediebolag är det viktigt att så många som möjligt får komma till tals i så många sammanhang som möjligt. Det ger en bredare och djupare bild av samhället och de åsikter som finns i det.
Vi har en liberal hållning till insändare, vi har messa Nyan-spalten för den som inte kan/orkar/vill skriva längre insändare. Från och med i dag är också läsarkommentarerna tillbaka på vår hemsida.
För ungefär ett år sedan tvingades vi ta beslutet att skarpt avgränsa möjligheterna att kommentera artiklarna på hemsidan. Allt för många inlägg gick över gränsen för vad som kan anses som acceptabelt på en sajt som står under utgivaransvar och journalistiskt regelverk. Det tog allt för lång tid för en liten redaktion som vår att granska och hålla debattnivån på en saklig nivå.
Målet har hela tiden varit att återkomma med ett nytt system där kontrollen kan skötas bättre och debatten på nytt kan frodas i en god ton. Flera ledare har handlat om detta, och ni har kommit med viktiga inspel i vilken form av verktyg vi ska välja. Vi har lyssnat, analyserat och anpassat detta för vår hemsida.
Med start i dag klockan 10.00 kommer vi successivt att återinföra kommentarerna på de flesta av våra artiklar, inte bara på ledaren som varit fallet det senaste året. Under den första tiden kommer vi att begränsa kommentarsfunktionen till ett mindre antal artiklar för att se att de anpassningar vi gjort fungerar, därefter kommer fler och fler artiklar att få kommentarsfunktion.

Vi har, som många mediehus, valt att använda verktyget Disqus. Med det har vi smidigare sätt att moderera kommentarerna, och ni ett modernare system att skriva dem i.
Systemet kräver inloggning och registrering. Det senare kan göras på många sätt, via ditt sociala medier-konto eller via e-post för att nämna två. Anledningen till att vi väljer detta sätt är att vi har möjligheten att stänga den som missbrukar förtroendet som ett kommentarsfält innebär. Samtidigt kan den som så önskar skriva under pseudonym. På samma sätt som anonymiteten garanteras när du lämnar ett nyhetstips till oss, garanterar vi den i kommentarssystemet när du registrerar dig.
Dessvärre innebär en övergång från det gamla systemet till det nya att de gamla kommentarerna försvinner från respektive artikel. Vi hoppas att ni har överseende med det och, som vi, ser fördelarna med att vi nu kan återinföra ett brett kommentarsfält.
Precis som tidigare kommer vi att efterhandsmoderera kommentarerna och ta bort de som strider mot de enkla reglerna att inte attackera person, inte använda svordomar och könsord, inte framföra åsikter som är kränkande eller rasistiska och att skriva på annat språk än svenska. Flera brott mot reglerna kommer att innebära att man stängs av. Vissa kommentarer. som fastnar i filtret för grova ord, kommer behöva godkännas innan de publiceras.

En öppen. saklig debatt i god ton stärker samhället och dess invånare. Det ger en mångfald och i bästa fall en bild av folkviljan.
Vår förhoppning är att du vill delta. Välkommen klockan 10.00!

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax