DELA
Foto: Ida K Jansson

Dikter gör skillnad om vi ger dem chansen

I kriser kan dikter ge oss tröst i vardagens gråhet. De kan fungera som ett politiskt verktyg och vara omvälvande på en samhällsnivå. Dikter kan hjälpa oss på flera vis, bara vi öppnar dörren.

I sommar gör Nya Åland en poesiserie med åländska poeter, som går en gång i veckan. Detta för att lyfta fram en genre som ofta får stå i bakgrunden. Vi glömmer ofta bort vad poesin kan göra för oss.

Poesi är ett ganska brett begrepp, som inrymmer många olika typer av texter. Enligt Nationalencyklopedin är poesi en litterär term som på latin betyder ”diktning” eller ”skaldekonst”, termen används i dag mer eller mindre synonymt med termen lyrik. Genren har inga regler egentligen, vilket är befriande. Poesi kan skrivas på olika versmått eller på fri form, språket och formen kan variera mycket. Man kan ta till sig poesi på flera olika sätt, ett sätt är att läsa en diktsamling. Men man kan också lyssna på poesi, till exempel genom e-böcker eller ett liveframträdande. Dikter finns också i böcker med exempelvis bilder eller fotografier, dikter kan gå hand i hand med andra konstarter.

Vad kan poesi då göra för mig eller dig?

Jo, den kan gagna både individen och samhället på flera olika sätt.

”Vi behöver konst, poesi, dramatik, film, musik både för att sörja det vi redan förlorat, förstå vad vi håller på att förlora och för att samla mod att rädda det som ännu kan räddas”, skriver författaren Mats Söderlund i Dagens Nyheter i slutet av juni. Poesin är en del av konsten som kan hjälpa oss att bearbeta det som varit, förstå nuet och hjälpa oss att skapa framtidsbilder. Speciellt i olika kriser kan lyrik ge oss tröst, men också riktning framåt, till exempel i klimatkrisen eller i den nuvarande pandemin. Lyrik kan även hjälpa till med att bearbeta trauman, ett exempel är poeten Arazo Arifs debut ”mörkret inuti och fukten” från i fjol, som behandlar våld i familjen och i nära relationer. Det fysiska våldet blir väldigt konkret, när man som läsare är tvungen att sprätta upp sidorna i den fysiska boken för att komma åt alla dikter. Att sprätta upp sidorna bli en metafor för hur det kan kännas att skriva om traumatiska händelser. I olika kriser kan poesi assistera vår bearbetning av vad som händer runt omkring oss, och ge oss utrymme att sörja det som varit, men samtidigt ge oss visioner om framtiden.

Visioner om framtiden behövs bland annat i politiken. Dikter kan vara politiska, det personliga är ofta politiskt. Det är inte bara författare som utlyser behovet av poesi, exempelvis statsvetaren Sofia Nässelström skriver i Dagens Nyheter i början av juli:

”Vi behöver mer poesi i politiken, och mindre spelteori.” I politiska debatter kastas åsikter fram som fakta. Gränsen mellan fakta och åsikt har blivit allt suddigare i dagens informationshav. Åtskillnaden mellan desinformation, mindre relevanta fakta, reklam och manipulation blir allt otydligare, poängterar Anna Möller-Sibelius, litteraturforskare och universitetslärare i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, i en essä från 2019 i Åbo Underrättelser. Poesi och poesiforskning kan hjälpa oss med detta,

”Där är begrepp som sanning och lögn alltjämt aktuella och där finns hela litteraturhistorien att referera till. Där kan existentiellt och etiskt viktiga ämnen granskas och problematiseras i hela sin komplexitet”, skriver Anna Möller-Sibelius.

Dikter påminner oss om att stanna upp, vilket vi behöver göra i vårt alltmera snabbgående samhälle. Många har yttrat sig om att poesin är svårtillgänglig eller att språket är svårt, och så kan väl fallet vara, men poesin kan öppna upp sig. En poäng med poesi är att den ska ge något att tugga och fundera på, genren kräver tålamod och tid av läsaren. I utbyte mot tålamod får läsaren stiga in i nya tankevärldar. Det får ta sin tid. Vid det här laget är vi många som är trötta på pandemin och dess oförutsägbarhet.

En dikt kan ge tröst i krisens vardag, som Edith Södergran skrev i dikten ”Landet som icke är”: ”Jag längtar till landet som icke är, ty allting som är, är jag trött att begära.”

Jag ser fram emot dagen när pandemin är mindre oförutsägbar.

Till dess hjälper poesin mig att drömma om den dagen.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp