DELA
Foto: Stefan Öhberg
De flesta skulle hålla med om att ett brott mot en människa väger högre än stulna pengar, men det speglas inte i domsluten.

Det sexuella våldet förminskas i rätten

Rån med en bordskniv ger två års fängelse.
En våldtäkt där kvinnan fjättrats vid sängen ger 10 månaders fängelse. Villkorligt.
Vad ger det för signaler till samhället?

En dag. Två domar.

På fredagen kom domen i Mathispunkten- och Första apoteksrånet, där den åtalade dömdes för totalt fem brott – två fall av straffbart bruk av narkotika, två rån och ett snatteri. Kniven som användts i rånen var en bordskniv med en vassare egg. För de inblandade var situationen givetvis obehaglig, men tingsrätten bedömde fallet som inte väldigt hotfullt och skriver att kniven inte var av ”den mest livsfarliga sorten”. Domen blev två år och fyra månaders ovillkorligt fängelse.

Samma dag kom en annan dom. En man dömdes för att våldtagit en kvinna i hennes bostad. Enligt gärningsbeskrivningen ska mannen ha tvingat kvinnan till samlag trots att hon vid upprepade gånger sagt till honom att sluta. Mannen ska även ha fjättrat kvinnan vid sängen. Domen blev tio månaders villkorligt fängelse.

De flesta skulle hålla med om att ett brott mot en människa väger högre än stulna pengar, men det speglas inte i domsluten. Brott av ekonomisk karaktär samt knarkrelaterade åtal ger ofta högre straff än fall av sexuellt våld.

I fredagens exempel dömdes våldtäktsmannen mildare trots att straffskalan på papper erkänner våldtäkt som ett allvarligare brott än rån.

Rån kan enligt finska strafflagen ge fängelse i minst fyra månader och högst sex år medan den som ”genom våld på person eller med hot om sådant våld tvingar någon till samlag ska för våldtäkt dömas till fängelse i minst ett och högst sex år”.

I Sverige är minimistraffet två år. I Norge är det tre.

Men straffet kan bli ännu lindrigare i Finland. ”Om våldtäkten med hänsyn till att hotet har varit ringa eller andra omständigheter vid brottet bedömd som en helhet är mindre allvarlig ska gärningsmannen dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år”, står det i strafflagen.

I fredagens fall valde tingsrätten ett mildare straff, något som är alltför vanligt förekommande när det kommer till just sexualbrott. Den här trenden exemplifieras av en tredje dom som inkom på fredagen, där Högsta domstolen skärpt ett tingsrättsbeslut om sexuellt utnyttjande.

Tingsrätten dömde för ett år sen en 19-årig man till fyra månaders villkorligt fängelse för sexuellt utnyttjande av en 13-åring. Hovrätten ändrade det till grovt sexuellt utnyttjande och ändrade fängelsestraffet till två år och sex månader, ovillkorligt.

Enligt Amnestys granskning faller ungefär 50 000 kvinnor i Finland årligen offer för sexuellt våld. 2017 kom 1 245 våldtäktsbrott till polisens kännedom, men enbart en tredjedel av alla anmälda brott slutade i rätten. Gärningsmannen fälldes i 209 fall.

”Straffrihet som en följd av sexuellt våld är alltså fortfarande mycket vanligt i Finland”, säger Amnestys forskare Otava Piha till Svenska Yle.

Straffrihet och lindriga straffpåföljder kan i värsta fall leda till att offer inte anmäler brott. På så vis går ännu fler gärningsmän fria.

I april höjdes maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn, från fyra till sex år, och uppropen har varit många om att alla sexualbrott ska dömas hårdare. Allt fler vill också se en samtyckeslagstiftning som i vårt grannland. I juni lämnades ett medborgarinitiativ om just detta till riksdagens lagstiftningsdirektör med 55 000 underskrifter. Den nya regeringen har uttalat att man vill reformera lagstiftningen, så en samtyckeslag ser ut att vara på kommande också i Finland.

Men även om en samtyckeslag blir verklighet så behöver allvaret i en våldtäkt även avspeglas i domarna. Det finns ingen vits att höja maxstraff om det alltid är minimistraff som ges. Att kontinuerligt döma sexuellt våld i den lägre straffskalan sänder signaler till samhället om att det är brott som det är lätt att komma undan lindrigt med.

Att rån med bordskniv anses så pass mycket allvarligare än ett fall där en kvinna blir våldtagen i sitt eget hem är en skymf mot både våldtäktsoffret och rättsstaten. Enligt tingsrätten är det också allvarligare än sexuellt utnyttjande av ett barn. Det känns rent ut sagt vedervärdigt.

En dag. Tre domar. Många frågetecken.