DELA
Foto: Jonas Edsvik

Det kunde ha gått betydligt värre

Efterspelet av stormen Alfrida har varit påfrestande och blottat svagheter i det åländska samhället.

Men med ett par dagars distans till stormen måste man konstatera att Åland har klarat av förra veckans krisartade läge förhållandevis bra.
De viktigaste samhällsfunktionerna pallade trycket när som mest över 14 000 åländska hushåll var utan el, när stormen fortfarande i allra högsta grad utgjorde en fara för liv och egendom och när framkomligheten över hela Åland var lamslagen.

Där myndigheterna inte räckt till har privatpersoner skarvat i och gjort stora insatser. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att det var de högsta vindstyrkorna som uppmätts i Finland historiskt sett och att stormen slog ner över Åland med full kraft.

Informationen från räddningstjänsten har från början snabbt nått ut till medierna som har rapporterat till allmänheten. Att Nya Ålands hemsida hade mer än 117 000 sidvisningar under det första dygnet tyder på att många, trots stora störningar i elnät och kommunikationsinfrastrukturen, har kunnat ta del av den samhällsviktiga informationen.

Onsdag morgon fick Nya Ålands reportrar besked vid halv sex-tiden att alla de åländska huvudvägarna var blockerade. Men mindre än fyra timmar senare var de återigen öppna för trafik, trots att arbetsklimatet måste ha varit kaotiskt under morgonen när stormen fortfarande slet stora hål i den åländska infrastrukturen.

Redan ett dygn efter att stormen hade passerat anlände de första linjemontörerna från Finland för att hjälpa alla de åländska linjearbetare som då hade jobbat mer eller mindre non-stop. Då hade Ålands Elandelslag, förutom att redan under natten snabbt ha kallat in all tillgänglig personal, varit så klartänkt att man hade gjort en lägesanalys och kallat på hjälp. Hjälp som dessutom kom snabbt. Ett långsammare agerande hade skapat ännu längre fördröjningar i återställandet av nätet.

De frivilliga brandkårerna agerade också snabbt och har slitit i flera dygn. Redan under stormnatten var så gott som alla kårer ute och jobbade, och har öppnat stationerna för behövande.

Dessutom har otroligt många människor öppnat upp sina hem och affärsverksamheter för nödsatta som under stora delar av förra veckan befann sig i ett strömlöst tillstånd. Alla frivilliga krafter som under flera dagar dessutom har varit ute och hjälpt till förtjänar allt beröm de kan få.

Många har gjort rätt, och många har gjort vad de har kunnat. Det kunde ha gått betydligt värre.

Många är fortfarande under fredagseftermiddagen strömlösa (när den här texten skrivs är ännu över 5 500 hushåll drabbade). Det är förstås en verklighet som i vissa fall är farlig och i samtliga fall obekväm.

Vårt samhälle är uppenbart sårbart på grund av att många av våra viktiga funktioner är beroende av el. Utan el slutar inte bara lampan lysa, utan för många av oss handlar det om att värma upp huset, ha tillgång till vatten och avloppsrening, telefoni och internet. Kortare avbrott klarar alla, men när det pågår i flera dygn blir vi snabbt varse om vår sårbarhet.

Människor ska klara sig själva i 72 timmar vid katastrofläge, men långt ifrån alla har av förståeliga skäl haft en sådan beredskap. Så här pass omfattande störningar har vi inte upplevt tidigare, åtminstone inte sedan samhället elektrifierades i den utsträckning vi ser i dag.

Och trots att de mest essentiella delarna av samhället har klarat av stormens följder finns det andra som har vacklat. Det absolut största haveriet är förstås Ålands Radios utsändningar som tystnade på grund av något så simpelt som bränslebrist lagom till att många vaknade i onsdagsmorgonens kaos. Där finns all anledning för radion att se över sina prioriteringar.

Det har också varit stor skillnad i hur snabbt kommunerna har klarat av att informera sina invånare och även skillnaden har även varit stor gällande snabbheten att bistå med härbärgering av människor som behöver hjälp, men inte så allvarligt så att de har haft behov att kontakta 112.

Vissa kommuner har föredömligt snabbt gått ut med information, medan andra har befunnit sig i radioskugga under dygnet som följde efter stormen. Det har givetvis gett upphov till frustration.

Det kommer säkert under de kommande veckorna dyka upp andra problem som ännu inte har uppmärksammats. Det är även ett ypperligt läge för berörda myndigheter att se över vilka rutiner som finns för att kunna agera ännu bättre om en liknande situation uppstår i framtiden, nu med de här erfarenheterna färskt i minnet.

Alfrida skapade extraordinära omständigheter, men med facit i hand red Åland ut stormen på ett förhållandevis bra sätt.