DELA

Det här borde du oroa dig över, Carlsson

Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson är mest oroad över mediebilden av Mariehamn.
Han borde oroas över konsekvenserna av den politik som måste genomföras i lågkonjunkturen.
Mariehamn står inför en stentuff utmaning. Intäkterna för staden har rasat, stora underskott råder. Runt hörnet väntar den stora demografiska omställningen där allt färre ska betala för allt fler då befolkningen blir äldre.
Vad är då stadens starke man, stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson mest bekymrad över? Jo, mediebilden av staden. (Nya Åland i fredags).
För en ledarskribent kliar det i fingrarna att vara sarkastisk och ironisk över ett sådant uttalande. Det lockar rent av att bli raljant. Men det ska vi hålla oss för goda för att göra.
Icke desto mindre är det aningen skrämmande att mannen som är satt att leda Ålands enda stad och motorn i den åländska ekonomin ser mediebilden av Mariehamn som det största problemet på agendan.

Petri Carlsson kommer under den här mandatperioden av allt att döma leda staden genom ett stålbad. Det kommer att sparas ytterligare, avgifter kommer att höjas och skatten kommer att gå upp. Det är ett lika tufft som nödvändigt och viktigt jobb som Carlsson har framför sig.
Den tuffa ekvationen som måste gå ihop är att spara på stadens utgifter – det kommer slå mot den sociala välfärden – samtidigt som Mariehamn helst ska bli än mer lockande att flytta till. Staden behöver fler invånare, fler företagare och fler företag.
Det här är den stora utmaningen, och borde också vara det som oroar stadsstyrelsen ordförande dygnet runt. Mediebilden? Snälla nån…

En annan stor uppgift som Carlsson har är att nå en bred samsyn och breda överenskommelser om stadens ekonomi under en längre tid framåt. Han anser förvisso att stadsstyrelsen inte alls bråkar så mycket som det framstår, att 95 procent av besluten fattas enhälligt. Må så vara, men i de stora besluten är klyftan mellan främst moderater och sossar enorm. När det gäller budget har beskedet från vänster varit att man måste höja skatten, från höger fram till nu att det inte behövts. I frågan om Övernäs skola bråkades det så det skallrade i väggarna. För att inte tala om stadsbussens avgifter.
Om Mariehamn ska reda ut krisen krävs det breda överenskommelser som också håller över nästa val, oavsett hur valresultatet då ser ut. Som styrelseordförande är det Carlssons uppgift att hitta dessa överenskommelser.

Till sist behövs också bättre spåkulor i stadshuset. De senaste årens prognoser för Mariehamns ekonomi lämnar väldigt mycket mer att önska. Så väl majoriteten som oppositionen och stadsledningen har räknat grovt fel.
Utan ett mer träffsäkert scenario för hur kostnader och intäkter ser ut i framtiden riskerar även årets budget, med alla sina besparingar, avgiftshöjningar och skatteintäkter, att slå fel och/eller inte räcka till. Här krävs rejäl skärpning. Politik måste bygga på en solid grund, inte gissningar som något halvår in i framtiden visar sig ligga långt från verkligheten.

Mariehamn går mot en bitande kall tid de närmsta åren. Mycket kommer att bli dyrare, en hel del sämre. Samtidigt måste staden framstå som både ansvarstagande, vårdande och trevlig. Ett moment 22 om något. Att skära och fördyra samtidigt som man måste locka nya människor och företag till Mariehamn är som sagt vad Petri Carlsson borde ligga sömnlös över.
Mediebilden? Den skapas av den politik som förs, av det mått av skicklighet och ansvarstagande de styrande visar.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax