DELA
Foto: Jonas Edsvik

Det finns fler verktyg än ”inga kommentarer”

Tingsrätten har avkunnat sin dom mot lagtingsledamot Fredrik Fredlund (Ob). Den stora frågan är vad som händer nu? Vad borde hända nu?

Fredrik Fredlund fälls för två fall av misshandel mot sin före detta sambo. Hans jurist sa i torsdags att man tänker anmäla missnöje med domen, så vi kan alltså räkna med att följetongen fortsätter i hovrätten.

Det innebär också att tingsrättsdomen inte vinner laga kraft. Det betyder också att nuvarande mandatperiod sannolikt hinner ta slut innan en hovrättsdom faller.

Lagtinget som institution kan vidta åtgärder – skilja honom från sitt uppdrag helt eller för en bestämd tid om beslutet fattas med minst tjugo röster – men först när domen vunnit laga kraft. Det är ett tydligt regelverk som behövs i en rättsstat.

Däremot finns förstås andra som kan vidta åtgärder redan nu. Framför allt kan lagtingsledamoten själv begära befrielse från sitt uppdrag alternativt ta time out tills rättsprocessen är överspelad. Bortsett från en period som sjukskriven efter händelserna som orsakade rättsprocessen, har lagtingsledamoten deltagit i lagtingets arbete.

En annan nyckelperson i sammanhanget är partiordförande för lagtingsledamotens parti Obunden samling, Bert Häggblom. Hittills har han duckat debatten genom att hävda att alla är oskyldiga tills de är dömda. Sant förvisso, men det är klart att Bert Häggblom har fler verktyg i verktygslådan än så.

Han kan be Fredrik Fredlund stiga åt sidan så länge rättsprocessen pågår. Han kan tydligt fördöma våld i nära relationer i generella termer, han kan tydligt deklarera partiets linje i ämnet – ett parti som i övrigt ofta gör politik på ämnet lag och ordning. Han kan också på andra sätt föra en politik i riktningen att minska våld och trakasserier mot kvinnor, för jämställdhet och för en acceptans av en bredare mansroll där det är okej för män att visa andra känslor än ilska. Om han vill.

Jämför man med parlament i vår närhet så krävde till exempel Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson att partikamraten Kent Ekeroth skulle ta time out under den tid det så kallade krogbråket – där det handlade om en örfil i en krogkö – processades rättsligt. Ett tydligt avståndstagande som visar vad som gäller.

Nu väljer Bert Häggblom att först vara svårtillgänglig och sedan kort konstatera att han inte har några kommentarer så länge domen inte vunnit laga kraft. Det lämnar en del övrigt att önska. Det ger en bild av att situationen inte är allvarlig.

Även andra partier kan lyfta frågan och tydligt ta ställning mot våld (mot kvinnor) i nära relationer i allmänhet, utan att ta ställning i skuldfrågan eller lägga sig i andra partiers interna angelägenheter. Man kan diskutera och föra politik kring jämställdhet, mansbilden, hur man fördelar resurser för att hjälpa män med aggressionsproblem. Listan är lång.

Man kan lyfta frågan om förtroende för politiker. Politikerna är valda för att stifta lagar och det är ett problem om en politiker anklagas för att upprepat brutit mot lagen. Dessutom en rätt grundläggande regel för det demokratiska samhället, regeln om att inte bruka våld.

Men hittills har det varit väldigt tyst.

Andra organisationer, som tidigare sponsrat lagtingsledamoten, har dragit tillbaka sitt stöd och klart tagit avstånd. Det hedrar dem.

I politik handlar allt om förtroende. Hittills har få aktörer agerat förtroendeingivande i den här frågan, men det går alltid att rannsaka sig och göra bättring. I dag är alltid en bra dag att börja.