DELA

Det enda hållbara är delad föräldraledighet

Åländska pappor är bäst i Finland på att ta ut pappaledigt. Det är inget att hurra över. Fortfarande tar fyra av fem pappor på Åland inte ut föräldraledighet.
Man är två om att få barn. Ändå förutsätts fortfarande kvinnan vara mer ansvarig för barnet än mannen. Mammor måste vara hemma minst fyra månader, pappan får vara hemma en månad.
Då en av fem pappor på Åland väljer att ta ut föräldraledighet framförs det som om det är något att hurra över. Att hundra mammor av hundra är hemma med sina barn skapar inga rubriker. Ändå kommer barnet lika mitt i mammans liv och karriär som i pappans. Det är lika långtråkigt för mamman som för pappan att mosa puré och byta blöjor.

Då barnet föds har mamman moderskapsledighet. Den är fyra månader. Därefter följer föräldraskapsledigheten som är ungefär sex månader lång. Den kan föräldrarna dela på till skillnad från moderskapsledigheten som är ägnad enbart åt mammorna. Faderskapsledighet är en ledighet på 1-18 vardagar som är avsedd endast för pappor.
Om papporna ta ut 12 sista dagarna av föräldraledigheten får han 1-12 dagars bonusledigt. Då blir det sammanlagt en hel månad som pappan kan vara hemma. Faderskapsledigheten skall tas ut medan mamman är hemma, men under bonusledigheten får pappan vara ensam om han vill, då betalas inget ut åt mamman av FPA.
Sammanlagt betalas 10½ månad ut av FPA i olika former av föräldrapenning. Därefter kan familjen lyfta hemvårdsstöd som betalas av kommunerna.

Under månaden som är vikt särskilt för papporna är vanligen mammorna hemma samtidigt. Det är således under föräldraledigheten som pappan har möjlighet att vara ensam hemma med sitt barn.
Det är under den perioden som mamman inte är hemma som pappan inser att han inte hinner renovera uthuset, träna med kompisarna eller spela dataspel samtidigt som han har totalansvaret för ett barn. Det är då han inser att föräldraledigt ingalunda handlar om ledigt.

Varför är det så viktigt att fler pappor är hemma?
Ja, självklart för pappans egen skull och för barnets. En nära relation mellan barn och förälder borde vara en självklarhet att eftersträva för alla föräldrar och den nära relationen byggs inte upp tre timmar kvällstid då föräldern kommer hem från jobbet, under veckoslut och semestrar. En nära relation byggs upp under de träiga vardagarna.
Men delad föräldraledighet innebär också ett steg framåt för jämställdheten. Jämställdhet är inget som kommer gratis. Den är ett dagligt hårt slit.

Jämställdheten mellan kvinna och män i ett förhållande sägs ofta upphöra då paret får barn. Det är en missuppfattning. Jämställdheten mellan kvinna och man i ett parförhållande upphör då den ena är hemma på heltid medan den andra jobbar.
Det är orimligt att mamman som är hemma hela dagen inte passar på och tvättar, gör mat och helt enkelt sköter marksysslorna. Inte för att hon nödvändigtvis måste, men för ingen vill gå omkring i en soptipp hela dagen och för att middagen skjuts upp orimligt sent om familjen måste vänta på att pappan skall göra den efter jobbet.
Systemet fungerar bara om man delar på föräldraledigheten. Då jämnar det ut sig i längden och summan disk för båda parter är lika stor. Systemet fungerar inte om mamman fortsätter sköta hushållsarbetet av gammal vana också efter att både hon och pappan börjat arbeta igen, men om pappan i kanske flera år vant sig vid markservice är risken stor.

Jämställdheten i samhället ökar av delad föräldraledighet, barnet mår bra och föräldrar som delar på ansvaret för barnet skiljer sig mer sällan än andra par. Nackdelarna är inga alls, ändå väljer fyra av fem pappor att inte ta ut föräldraledighet.
De flesta skyller på pengar. Eftersom männens löner generellt är högre än kvinnornas tror många familjer att de inte har råd att leva på enbart på kvinnans lön och föräldrapeng.
Men en undersökning i Sverige som publicerades i somras visar att det är viljan som avgör hur föräldrarna delar på ledigheten, inte ekonomin. Pengarna används som argument för att rättfärdiga valet, men de flesta har inte ens räknat ut hur ekonomin skulle förändras och om familjen skulle klara sig på den.

Föräldraledigheten bör delas rakt av mellan mamman och pappan. Nyblivna mammor måste vara hemma fyra månader, ingen pratar om begränsning av mammans valfrihet i det sammanhanget. Varför skulle inte också mannens värld förändras då han blir pappa?

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax