DELA

Det duger inte att rycka på axlarna

När hela världen pratar om coronaviruset krävs tydlighet från myndigheter.
Ett konstaterande att ”livet är fullt av sådana händelser” räcker inte för att lugna varken potentiella patienter eller allmänhet.

Det är viktigt att poängtera att den mediala uppståndelsen gällande coronaviruset inte är helt befogad. Kina har färre än 80 000 fall, av en befolkning på 1,4 miljarder. I resten av världen har det hittills rapporterats 2 800 fall, av en befolkning på 6,3 miljarder. Även om varje dödsfall är ett för mycket så är dödligheten i covid-19 relativt låg – mellan en och två procent.

Världshälsoorganisationen WHO bedömer inte i nuläget att coronaviruset är en pandemi. I flera länder där sjukdomen har påträffats har den senaste veckan inga nya fall konstaterats, det går att begränsa spridningen. Enligt svenska folkhälsomyndigheten blir de flesta som smittas lindrigt sjuka med luftvägssymtom, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation.

Det finns alltså en poäng att läsa om coronaviruset med den här kunskapen i bagaget.

Åland fick sina första kända beröringspunkter med viruset i tisdags. Det hotell på Teneriffa där en åländsk familj befinner sig är satt i karantän, under onsdagen bekräftades att åtminstone tre ytterligare fall av viruset har påträffats bland gästerna vilket ger totalt fyra fall.

Nya Åland talade dessutom under tisdagen med ett par som nyligen kommit hem från samma hotell, de befann sig där under samma tid som den första coronasmittade gästen. När de såg nyheten om hotellkarantänen kontaktade de Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Paret agerade korrekt, att ringa sjukhuset och be om råd var klokt.

Från ÅHS fick de beskedet att vidare rådgivning krävde konsultation, sjukhuset skulle återkomma per telefon. När Nya Åland på eftermiddagen ringde tillbaka till paret hade sjukhuset ännu inte hört av sig. ÅHS har av allt att döma agerat korrekt i sin bedöming av själva sjukdomsläget. Det experter vet just nu tyder på att man inte smittar under inkubationstiden, alltså innan sjukdomen bryter ut.

Där ÅHS däremot brast var i återkopplingen till paret. Det kan inte vara rimligt att en person som säger sig ha blivit potentiellt exponerad för det smittsamma coronaviruset inte hör något av ÅHS på flera timmar. I dagens tidning anger Marika Nordberg, infektionsläkare på ÅHS, att man behövde överlägga med institutet för hälsa och välfärd och att många andra patienter väntade som orsak till varför det dröjde.

Det duger inte som förklaring.

Den mediala uppmärksamheten och människors oro för spridningen av viruset kräver tydlighet från myndigheter. Att med kunskap om all rapportering kopplat till viruset sitta och vänta på ett svar från sjukhuset hur man själv ska agera kan inte vara särskilt roligt.

Det är klart att sjukhuset inte utan vägande skäl ska överreagera med avspärrningar och karantän. Men ett konstaterande att livet är fullt av sådana händelser, vilket chefläkare Olli-Pekka Lehtonen gjorde i gårdagens tidning, rimmar illa med allmänhetens oro.

Man ska heller inte bortse från att om ÅHS hade kommit fram till någon annan slutsats gällande paret som vistats på hotellet på Teneriffa så hade man förlorat viktig tid att begränsa eventuell spridning. En i paret gick till jobbet som vanligt. Symtomen som viruset ger påminner om en vanlig förkylning, i förkylningstider är det många som ändå plikttroget släpar sig till jobb eller andra åtaganden trots sjukdomskänningar. En enkel rekommendation att stanna hemma tills sjukhuset kunde höra av sig med mera information hade inte fått samhället på fall. Det hade definitivt varit bättre än inget besked alls.

Som myndighet har man också ett informationsansvar. Och även om de sakkunniga på ÅHS tycker att allt är i sin ordning så finns en utbredd oro bland allmänheten.

Då duger det inte med att konstatera att livet är fullt av faror.