DELA
Foto:

Det behövs ett trolleritrick i Bryssel

Om gårdagskvällens och nattens sittningar gick smidigt kommer Storbritanniens premiärminister David Cameron efter lunch i dag att lämna Bryssel för att åka hem till London och presentera nya avtalsvillkor mellan Storbritannien och EU för sin regering. Får han tillräckligt stöd där kommer han sedan att utlysa en folkomröstning om landets fortsatta EU-medlemskap till i slutet av juni eller början av juli.

Det är drömversionen av toppmötet i Bryssel – för de flesta av de andra EU-ledarna. Men ingen vet vad britternas agerande kommer att få för konsekvenser i en tid då EU mer än på länge behöver stabilitet.

David Cameron tvingades, pressad av en högljudd opposition i sitt eget parti och från utmanarpartiet Ukip, att lova att landet skulle folkomrösta om fortsatt medlemskap i EU. Det britterna framför allt vill ändra i sitt medlemskapsavtal är:

* Begränsningar av välfärdssystemen för medborgare från andra EU-länder.

* Större makt för nationella parlament i EU.

* Garantier för att icke euro-länder inte ska drabbas av beslut som tas av euro-zonen.

* Möjlighet att välja att stå utanför eventuella beslut om större överstatlighet inom unionen.

De två första punkterna är de viktigaste i den inhemska debatten i Storbritannien. Landet har många invandrare från andra EU-länder, främst från tidigare öststater och framför allt från Polen, som regeringen nu tycker inte ska få tillgång till britternas välfärdssystem. Alternativt att deras hemländer betalar.

Det är också den svåraste frågan. Om Storbritannien får igenom det kravet lär andra länder kräva detsamma. Mot dem står den informella östeuropeiska Visegrad-gruppen – Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern – som inte vill betala.

I går och i dag diskuterar EU:s regeringschefer kravlistan. Men det är egentligen EU:s hela framtid som står på spel. Om britterna bestämmer sig för att lämna unionen är det en enorm prestigeförlust för samarbetet – och det kommer att skapa oro i ekonomin och nya kriser. Risken är också att om britternas sätt att ställa ultimatum lämnar dörren öppen för andra att göra detsamma.

Ekonomisk kris, flyktingkatastrof och ökade nationella och extrema tankegångar – det här är inte en tid då fredsprojektet EU ska destabiliseras. Tvärt om. Så samtalen i Bryssel måste lyckas med ett trolleritrick för att hålla ihop unionen.