DELA

Det är dags att leda ditt landskap, Gunell

Lantrådet Camilla Gunell har ägnat mycket kraft åt att bygga ihop sitt lag. Gott så, men nu är det dags att bygga ihop Åland också.
Sedan fyrklöverregeringen tillträdde förra senhösten har lantrådet Camilla Gunell lagt mycket energi på att få de spretande partierna som delar regeringskorridoren att synkronisera och harmonisera. Tvivelsutan har det varit en både svår och viktig uppgift för lantrådet för att grundlägga att regeringen ska kunna hålla ihop över hela mandatperioden.
Dessvärre har det gått ut över den externa delen av lantrådets jobb. Den som handlar om att leda och samla landskapet, att bli en ”landsmoder” för Åland. Nu är det dags att växla tempo. Allt eftersom rapporterna om företagens svårigheter och minskade vinster – och därmed minskade offentliga intäkter – och landskapets minskande kaka, växer också behovet av en tydlig ledare som med fast hand kan styra det stolta landskapsskeppet genom krisens vågor.
Hittills har det varit fackministrarna som synts och tagit plats. Veronica Thörnroos har synts allra mest, efter alla turer kring skärgårdstrafiken. men också fått backa från tidigare hårt hållna planer när protesterna blivit allt för stora. Fredrik Karlström testar nya idéer på löpande band och skapar gillande. Gun-Marie Lindholm har hållit i arbetet med samhällsservicereformen.
Men chefen själv har varit relativt anonym.

När regeringen lägger sin budget om några veckor krävs det rejäla tag. Det går inte att ännu en gång proklamera omställning för att sedan tvingas inse att de besparingarna ändå inte räcker till eller att proteststormen tvingar regeringen att backa. I stället krävs det en fast hand från regeringschefen att peka ut en tydlig riktning för hur landskapet ska stå pall mot krisen och komma ur densamma starkare än det gick i den.
Det är kanske ett mission impossible att uppnå. Men regeringschefen har en viktig uppgift i att ta ledningen när det gäller att gjuta mod i, och ge stöttning åt, sina medborgare. Om någon ska få upp hoppet om att en ljusnande framtid är vår är det just lantrådet.

I kristider söker väljarna efter stabilitet, och i första hand är det mot de styrande man vänder sina blickar. Det är ingen tillfällighet att den viktigaste uppgiften för de två kandidaterna i presidentvalet i USA är att framstå som den tryggaste och stabilaste ledaren.
Här på Åland har väljarna sedan länge lämnat sina röster.
Nu är det dags för Camilla Gunell att ingjuta mod. Och att leda.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax