DELA

Det är bara att välja: bilen eller alkoholen

En amerikansk undersökning tar effektivt död på myten om att 0,5 eller 0,2 promille inte spelar någon roll. Har du alkohol i kroppen är du en sämre förare.
0,5 eller 0,2. Årets hetaste politiska strid verkar inte komma att stå om varken kommunsammanslagningar, samhällsservicereform eller inbesparingar. I stället är det den sänkning som regeringen i sin rapport om riksbruk och missbruk föreslår för gränsen för rattfylla som får känslorna i svaj.
Frågan man kan ställa är: varför?

Man får förmoda att lagtingsledamöterna, kloka som de är, anser att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Forskningen kan tydligt visa att en berusad förare är en sämre förare än en nykter.
Var sedan gränsen ska gå finns det desto fler åsikter om. Om vi ser till omvärlden finns det länder helt utan begränsning, en del länder som har satt gränsen till 0,8 promille, några har som Finland och Åland 0,5. Sverige har tillsammans med Norge, Estland och Polen 0,2 och Ryssland, Ungern och Rumänien har nollgräns. Några länder har också olika nivåer beroende på ålder på föraren och för olika yrkesgrupper.
I USA har National Transportation Safety Bord, som ansvarar för säkerheten på vägarna, föreslagit en sänkning till 0,5 från dagens 0,8. Men en stor studie vid University of California som presenterades tidigare i år menar att den gränsen borde vara ännu lägre.
Under ledning av Doktor David Phillips har man undersökt inte mindre än 570 000 olyckor som registrerats i en nationell databas och slutsatsen är alarmerande. De fann nämligen att det är 46 procent mer sannolikt att en förare som har så lite som 0,1 promille alkohol i blodet är den som orsakat olyckan när den andra föraren varit nykter.

Doktorn Phillips konstaterar i ett pressmeddelande om forskarrapporten att: ”vi finner ingen säker kombination med alkoholintag och bilkörning, inget tillfälle då det är säkert att konsumera alkohol och sätta sig bakom ratten”.
Men Phillips stannar inte där. Han menar att underlaget stöder National Transportation Safety Bords rekomendation att sänka till 0,5 promille, men också att gränsen egentligen borde sättas ännu lägre.
Phillips noterar också att underlaget för beslut kring rattfyllerigränser är begränsat. ”Vi verkar vara de första forskarna som kan leverera nationella bevis om trafikolyckor orsakade av förare med låg berusningsgrad”, säger Phillips i pressmeddelandet.
Man kan med andra ord säga att forskarlaget på University of California med det väldiga underlag som de har i sin undersökning effektivt dödar myten om att det inte spelar någon roll om man har 0,2 eller 0,49 promille i kroppen. Man är ändå en farligare bilförare än en nykter bilförare.

I måndagens Nya Åland skrev moderaterna Petri Carlsson och Anette Holmberg-Jansson en insändare som ifrågasatte nyttan i att sänka från 0,5 till 0,2. De menade att det mer handlade om alkoholpolitik än trafiksäkerhet. Dessutom oroade de sig för restaurangnäringen om gränsen sänktes.
Folk måste ju få dricka en öl eller ett glas vin till maten, var grundbudskapet.

Om vi börjar med det första argumentet är det effektivt nedgjort av Phillips och hans kollegor. Även små mängder alkohol ökar risken för trafikolyckor. Men, för att ändå diskutera argumentet en aning, så måste man ändå undra hur de båda tänkte. En restriktiv alkoholpolitik manar till ett minskat alkoholintag. Når man detta mål blir det också mindre alkohol i trafiken. Men skulle, för att tala i biltermer, kunna kalla det för en del i trafikens passiva säkerhet, tillsammans med bilbälten och fartbegränsningar.
Målet måste vara att alla förare ska vara nyktra.

Och då är vi inne på det andra argumentet, det om krogarna. Det är ganska enkelt egentligen. Vill du ta bilen hem från krogen, drick inte alkohol. Vill du dricka alkohol, ta buss, taxi eller skaffa skjuts.
För så fort du sänkt ens den minsta mellanöl är du en sämre förare.

Jonas Bladhtfn 528 441