DELA

Det 30-åriga grillkriget

Sällan har ett projekt fått så mycket förhandsreklam som den nya grillbaren i hörnet av Strandgatan och Nygatan. Motståndarna har inte sparat på krutet, så de som vid det här laget inte har noterat att Korv-Görans har etablerat sig i stan är lätt räknade.
Man kan hålla med kritikerna om att processen har gått väldigt snabbt. Undantag från stadsplanen är inte något som brukar tas med en klackspark. Det intressanta är emellertid att om stadsplanen hade följts så skulle de som nu motsatte sig bygget haft mycket mer att protestera emot.
I stadsplanen är kvarteret avsett för kombinerade affärs- och bostadsvåningshus, restaurang- och turistanläggningar. Byggrätten enligt planen är 1.425 kvadratmeter med en tilläggsbyggrätt på 710 kvm, som är k-husen på tomten. Av den byggnadsrätten har nu 43 procent utnyttjats, allt enligt byggnadsnämndens protokoll.
Om någon hade utnyttjat hela byggnadsrätten så hade Lilla torget blivit ännu mer inbyggt, ännu mer avstängt från gatan. Eller?
Det är ju precis det de mest högljudda har motsatt sig, att hörnet ut mot Strandgatan – Nygatan byggs igen. Men då borde man ha motsatt sig innan stadsplanen slogs fast. Det finns ingenstans en antydan om att hörnet skall vara öppet. Tvärtom.
Varför skulle innergården bli mindre mysig om den skyddas för vindar från nordost? Det är trots allt sällan vi upplever somrar av det slag vi har just nu.

Betydligt lättare är det att förstå Arkipelags motstånd. Man har erfarenhet av tidigare grillkiosker och av att det kan gå ljudligt till i hörnet. Något som alla hotellgäster kanske inte uppskattar.
Men som Nya Åland kunde berätta i går så fanns det en grillkiosk i hörnet redan på 1950-talet. Arkipelag invigdes 1973. Och när Arkipelag i mitten av 1980-talet ville få bort Gyllene oxen så är det rimligt att tänka sig att en del av de störande elementen var Arkipelags egna kunder, på väg hem från nattklubben.

Allt är inte svart eller vitt. Det enda vi med säkerhet kan säga just nu är att byggnadsnämnden har gett ett tillfälligt byggnadslov på 5 år för en grillbar med en liten uteservering in mot gården. Efter det gäller fortfarande planen med kombinerat bostads- och affärshus. Som helt säkert inte blir i en våning med ett litet torn i hörnet.
En annan sak vi kan vara rätt säkra på är att den dag tomtägaren ser det som ekonomiskt intressant att bygga ett kombinerat bostads- och affärshus på platsen, då byggs det. Uppenbarligen är bedömningen att det ekonomiskt intressanta inte inträffar under de närmaste åren.

Det har krigats om grillkioskkunder i det aktuella hörnet i 30 år. Är det ett tecken på att de som driver grillkiosk är aggressivt lagda. Eller tyder det på att platsen är lämplig för verksamheten?
På 1980-talet, när Arkipelag ville ha bort Gyllene oxen, gick det väldigt livligt till på Nygatan. Bilburna ungdomsgäng höll till där och nerskräpningen var påtaglig. Och det var inte bara ungdomarna som för ljud. Måsarna som plockade upp matrester var minst lika högljudda.
I dag ser bilden inte likadan ut. Hur stor är risken att 80-talet återuppstår med den nya korvkiosken? I så fall skall man den här gången, men tidigare erfarenheter i minnet, klara av att mota Olle i grind.

Harriet Tuominen

harriet.tuominen@nyan.ax