DELA
Foto: andrew moca/ unsplash

Den viktiga vänskapen

Hur många nära vänner har du? Och hur tar du hand om de relationerna? I ett samhälle som ofta kretsar kring romantisk kärlek och familjekärnan, så tenderar de viktiga vänskaperna glömmas bort.

”Det är något gåtfullt med vänskap. Den är både stark och bräcklig på samma gång och har ett avgörande inflytande på våra liv, men vi pratar sällan om den.”

Det konstaterar Mats Hilte, forskare i sociologi vid Lunds universitet, om de band vi knyter med människor utanför kärleksintressen och familjerelationer. Man brukar ofta säga att vänner är den familj man väljer, men hur kommer det sig då att många av oss är ganska dåliga på att både skapa och upprätthålla dessa band?

 

Studier visar att vårt antal nära vänner börjar dala efter 25-års åldern och enligt en undersökning gjord av statistiska centralbyrån i Sverige så säger sig nästan var tredje man i 50-årsåldern sakna en nära vän. Samma gäller var åttonde kvinna. Finsk kärleks- och ensamhetsforskning visar i sin tur att finländare ofta uppger sin partner som sin bästa vän. Det gäller i synnerhet män.

Det är just ofta när man hittat en partner och kanske skaffat familj som vänskaperna börjar vittra. Men att förlita sig på att ens partner ska vara ens enda bästa kompis är vanskligt, konstaterar den amerikanska parterapeuten Esther Perel i en artikel i The Atlantic.

”När vi kanaliserar alla våra behov till en person så gör vi den relationen mer sårbar”.

Det säger sig självt att vi behöver vänner att ventilera sorger och besvär med, att skratta och umgås med.

Enligt en studie vid Michigan State University så är det även vänner som skänker oss mest lycka. I studien, som omfattade nästan 300 000 deltagare, visade sig vänskaperna till och med vara mer viktiga än familjerelationerna för det egna välmåendet.

 

Men vänskap kräver arbete. Det är dock inte något som ofta modelleras.

Populärkulturen har länge matat oss med orealistiska kärleksideal, men det finns också overkliga glansbilder av vuxen vänskap. Ta shower som Vänner eller New Girl, som centrerar kring brokiga, galna, kärleksfyllda kompisgäng många drömmer om. Men dessa serier förtäljer inte problem som att försöka hitta passande tider i allas kalendrar för en gemensam träff (vilket är en till synes ohygglig uppgift för arbetande människor), gammalt groll som ligger i bagaget eller risken med att växa ifrån varandra.

Många vänskaper som syns på tv-skärmen är också förknippade med en viss plats eller tid och det är oklart hur dessa till synes tajta sociala grupper skulle påverkas av flyttar, nya jobb och nya livsfaser som letar sig in i vänners liv.

 

Med det sagt är det inte en självuppfyllande profetia att vi får färre vänner ju mer komplicerat, karriärcentrerat eller familjefyllt våra liv blir. Kriterier som forskare kunnat knyta till framgångsrika vänskaper är bland annat regelbunden och meningsfull kommunikation och jämvikt – det är viktigt att man känner att man får ut lika mycket av en vänskap som man sätter in själv.

Det finns dock könsskillnader i vänskapsanknytningar, där män ofta tyvärr uppges ha färre relationer och en mindre kommunikativ sådan. Kvinnors vänskap tenderar att vara mer intim och ge plats för att prata om känslor, medans den manliga vänskapen är mer fysisk, eller praktisk, i sin natur och aktivitetskopplad.

Här finns det mycket att jobba med gällande könsstereotyper från ung ålder för att bredda vänskapsmönster för både flickor och pojkar.

 

I en värld där vi är bundna till många människor på grund av familjeskäl, jobb eller aktiviteter är vänskapen en vacker och unik relationstyp.

Kompisar är ett val. Ibland ett gåtfullt, starkt och bräckligt val. Men det behöver vara ett återkommande och aktivt sådant om man vill hålla vännerna kvar i sitt liv.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp