DELA
Foto: Joakim Holmström

Den sista fläcken på ansiktsskyddskartan

De nordiska länderna hör till en allt minskande skara av länder som inte kräver att medborgarna använder ansiktsskydd.
Från och med hösten kan det bli ändring på saken, i alla fall i Finland.

Snart bär hela världen munskydd – utom Norden. Så lyder en rubrik i Dagens Nyheter förra veckan. Enligt hemsidan Masks4all, uppdaterad per den 22 juli, är de nordiska länderna fyra av sexton som inte rekommenderar någon form av ansiktsskydd.

Utvecklingen mot det globala masksamhället har gått snabbt. I mars var det endast tio länder som krävde eller rekommenderade någon form av ansiktsskydd för att minska på spridningen av covid-19. Fyra månader senare är det snarare regel än undantag. Men det tvistas fortfarande om det är ett effektivt sätt att bekämpa pandemin.

Ansiktsskydd dämpar inte spridningen av coronaviruset. Det konstaterade social- och hälsovårdsministeriet i slutet av maj då de presenterade resultatet av sin utredning om skyddens effekt. Underlaget för rapporten är en genomgång av vetenskaplig litteratur på ämnet, dels en granskning av hur andra länder gått till väga i frågan.

Rapporten har dock kritiserats och THL, Institutet för hälsa och välfärd, konstaterar på sin hemsida att en ansiktsmask kan förhindra att en person som bär på viruset smittar andra men att ansiktsmasken inte skyddar sin bärare mot virussmitta. Men man skriver också:

”Det finns inga bevis på att en omfattande användning av mask bland friska personer skulle bidra till att minska smittspridningen (…) Om masken används på fel sätt kan den till och med öka risken för att bli smittad av coronavirus”.

Regeringen i Finland har inte gett någon allmänna regler om användningen av ansiktsskydd. Men de rekommenderas för att skydda andra människor i situationer där det inte är möjligt att undvika nära kontakter, exempelvis i kollektivtrafiken.

På grund av att vi är omringade av andra länder som också hållit sig avvaktande i ansiktsmaskfrågan så är det ändå relativt få som väljer att använda skydd även i situationer där det kunde vara bra.

I den åländska gatubilden är maskerna sällsynta. Något som de människor Nya Åland pratat med i veckan vittnar om.

”Man ser dem nog mest på tv”, säger Guy Flemmich.

”Tanken att alla skulle gå omkring med ansiktsskydd känns lite konstig”, säger Noona Jussila.

Bägge konstaterar dock att de skulle använda mask om myndigheterna rekommenderar det.

I helgen luckras flera coronarestriktioner upp, trots att våra grannländer håller en mer restriktiv linje. Den 1 augusti upphör bland annat statsrådets rekommendation om distansarbete och från helgen tillåts även inomhustillställningar för fler än 500 personer genom specialarrangemang.

Det har fått flera experter oroliga för ökad smittspridning. Bland annat Eeva Ruotsalainen, biträdande överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

”När man inte kan hålla säkerhetsavstånden så ska munskydd utan vidare användas”, säger hon i Hbl.

Tarja Sironen, biträdande professor på avdelningen för virologi vid Helsingfors universitet, säger i Svenska Yle att användningen av skydd inte är problemfri, men att man måste se på det ur ett bredare perspektiv.

”Det går nog att hitta mycket stöd för användningen av ansiktsskydd”

Och kritiken börjar ge resultat till den grad att Finland snart kan avvika från sina nordiska grannländer.

Mika Salminen, direktör för THL har sagt att man överväger en allmän rekommendation om att använda munskydd till hösten.

Då blir Finland mitt i allt en maskbärande fläck på den nordiska kartan. Frågan är om vi blir ensamma om den saken.