DELA
Foto: Wikimedia Commons

Den långsamma kollapsen

USA:s samhällskontrakt håller på att falla sönder. Vad innebär det för det stora landet i väster som så länge dominerat världen kulturellt och politiskt? Och vad betyder det för oss?

Fundamentala förändringar är ofta omärkliga på grund av sin långsamhet. De allt tydligare amerikanska samhällsproblemen har sannolikt långa rötter. Men det kan vara på sin plats att gå igenom dem – och fundera på vad de förebådar för Europa.

För det blir allt tydligare att USA håller på att bli en ”failed state”. Vi kan inledningsvis begrunda siffrorna. Enligt FN lever 40 miljoner amerikaner i fattigdom. Våldsbrotten och polisbrutaliteten är i nivå med Sydafrika och Venezuela. Spädbarnsdöden värre än på Kuba och i Bosnien. 30 miljoner människor uppger att de ”ibland” eller ”ofta” inte kan äta sig mätta. 29 miljoner amerikaner har ingen sjukvårdsförsäkring.

Inkomstklyftorna är de största i västvärlden, vilket man tycker borde ge upphov till politiska lösningar när tillräckligt många känner sig förfördelade. Men det politiska systemet har totalstopp i röret.

Genom ett utbrett missbruk av det så kallade filibustersystemet – en taktik vid omröstningar som bara kan brytas av en kvalificerad majoritet – är senaten lamslagen. Följden har blivit avsaknad av större reformer och utbredd politisk cynism. Både senaten och representanthuset är dessutom sedan ett beslut i Högsta domstolen 2012 helt i klorna på resursstarka lobbyorganisationer styrda av kliniska affärsintressen. Det går helt enkelt inte att förändra USA politiskt längre. Bland annat därför ids folk inte rösta. De senaste sju presidentvalen har i genomsnitt haft ett valdeltagande på 55 procent.

Den politiska cynismen och klassklyftorna har, möjligen i samspel med eldstormarna på de sociala medierna, lett till en sån hatisk polarisering att demokratin inte längre respekteras. Här är det främst republikanerna som utmärkt sig på sistone, genom att med lagstiftning söka begränsa demokratiskt sinnade, fattiga väljare möjligheter att rösta. Bägge partierna hänger sig dock friskt åt så kallad gerrymandering: en metod att rita om valkretsar så att man får in maximalt med sina egna väljare. Resultatet blir att allt fler delstater betraktas som ”säkra” för endera partiet – återigen alltså stopp i röret för politisk förändring, denna gång nerifrån.

Men det stannar inte där. Det senaste valet försökte republikanerna helt frankt att fuska sig till segern när de förlorat, och 40 procent av partiets väljare erkänner fortfarande inte Biden som legitim president. Det är skymning i USA.

Det vi bevittnar kan alltså vara den långsamma kollapsen av ett hus som lämnats med läckande tak och sprickor i grunden under lång tid. Men med tanke på att USA i snart 150 år varit Europas trendflöjel bör vi fråga oss vad sönderfallet förebådar för vår del.

Ekonomiskt behöver vi antagligen inte oroa oss i det korta loppet. Om bara börserna håller sig på benen kan kollapsen rent av bli en kommersiell succé (se bara på börsutvecklingen de senaste åren).

Det vi behöver frukta är det radioaktiva nedfallet från den intellektuella härdsmältan på andra sidan Atlanten. Politiken over there föraktar samförstånd och kompromisser, struntar i fakta och sätter hårdslående påståenden och mediala manipulationer framför sanning, eftertänksamhet och nyansering. Det är ingen slump att Erik Åsard, svensk professor emeritus i nordamerikastudier, och New York Times-krönikören Frank Bruni samma dag varnar för att Fox News smygrasistiske lögnhals Tucker Carlson kan bli USA:s nästa president.

I Europa ser vi överallt framväxten inom politiken av mediala slingerbultar. Till och med på vår lilliputt-ö har finns det numera politiker som programmatiskt baktalar journalisterna när de själva gjort bort sig eller helt sonika blåljuger sig ur kniporna.

En långsam utveckling, som sagt. Men av fundamental betydelse.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp