DELA

Den goda nyheten är att sämre kan det inte bli

Det kan inte ha varit någon rolig tillställning i Eckeröhallen i torsdags. Det kan ta år att forcera den barriär av icke-förtroende som har växt upp mellan Rederi ab Eckerös aktieägare. Men det kan heller inte bli sämre. Eller?
Nya Ålands kultursida i går toppades av ett citat av Tage Danielsson, han med den underfundiga formuleringskonsten: Att säga att publiken är dummare än man tror är dummare än man tror.
På något sätt för det tanken till Eckerös bolagsstämma i torsdags. Inte för att styrelsen påstod att aktieägarna, de många små, är korkade. Men för att de många små aktieägarna uppenbarligen tror att styrelsen tror att de inte hänger med.
När det blir så, när 900 av 1.000 aktieägare på en stämma börjar fundera på vad förslagen från styrelsen betyder, på vilket sätt de kan bli lurade om de säger ja, då är det inte bra. Det är så långtifrån bra det kan bli. Då kan till och med ett förslag som är riktigt förmånligt för de små ägarna backas, för att man inte litar på den som kommer med förslaget.
Nu fördes det veterligen inte fram några sådana förslag på stämman. De stora ägarna visste vad de ville, de hade sina förslag klara och höll fast vid dem. Med undantag för ett, det om att köpa upp bolagets egna aktier. Mer om det senare.

Styrelsens sammansättning röstade man om och det blev 70 procent för styrelsens förslag. Med så klar majoritet verkade det inte finnas chanser att få igenom något annat från oppositionens sida. Att aktiespararnas Folke Sjölund avstod från omröstning om den föreslagna emissionen var därför inte så överraskande. Före det fick han i alla fall löftet att styrelsen skall se över priset på de nya aktierna. Sjölund har sagt att 42 euro är för mycket. Däremot hyser han inte stort hopp om att det blir en sänkning.
I emissionen får de, som har sålt 7 Birkaaktier till Eckerö köpa en Eckeröaktie för 42 euro. Samtidigt får man mot 8 gamla Eckeröaktier köpa en ny för samma 42 euro. Teckningsrätterna, alltså rätten att teckna nya aktier får inte säljas. Ingen kan med andra ord den vägen öka sitt innehav och eventuellt hota de nuvarande storägarna. Så har villkoret tolkats av en del.
Men samtidigt är de stora tvingade att lösa in alla de nya aktier de har rätt till, i annat fall minskar deras andel av aktiekakan. Familjen Mansén med 400.000 aktier får alltså lösa in 50.000 nya aktier à 42 euro. Det blir över 2 miljoner euro.

Styrelsen drog tillbaka förslaget att köpa upp bolagets egna aktier. Tanken är att köpa bort Birkas ägande i Eckerö för att komma ifrån korsägandet. Förslaget kan komma upp på nytt på den extra stämma som blir i höst, men just nu blev det inget.
Orsaken var antagligen inte att man ville gå de små till mötes utan att man inte var säker på att klara en omröstning och i det här fallet var Sjölund inte beredd att backa.
Ett beslut av det slaget kräver kvalificerad majoritet, två tredjedelar av aktierna på stämman, och där började det brännas. Styrelsen hade visserligen valts med 70 procent, men därifrån till 67 procent är steget inte så långt.

Det trista i sammanhanget är att ingen riktigt ser hur man nu skall komma över den här muren av icke-förtroende. Just nu hade det inte hjälpt om majoriteten hade sagt ja till en av oppositionens kandidater i styrelsen. Det hade antagligen inte heller varit så kul att sitta där som något slags gisslan. Och så pass hård är kampen att majoriteten inte ger ifrån sig makten frivilligt.
Vad det handlade om ursprungligen var – fortfarande en gissning – att Eckerö inte har stora möjligheter att växa. Konkurrensen är hård på Tallinnrutten och blir det också över Ålands hav. Alltså behöver man Birka. Och så behöver man en lösning som innebär att de stora ägarnas inflytande inte vattnas ur. Man vill cementera sin makt, säger de mer kritiska.
Kanske är det så. Men i ett litet samhälle som det åländska måste man också klara av att leva sida vid sida. Och då måste man ha i minnet att känslan ofta är betydligt viktigare än pengarna för den stora majoriteten aktieägare i såväl Eckerö som Birka.
Och på tisdag har Birka sin stämma.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax