DELA

Den flammande flyktingproblematiken

Flyktingkrisen kommer bara att tillta och bli mer komplicerad.
De senaste veckornas bränder visar på två vitt skilda sidor av den humanitära katastrofen.

Tusentals flyktingar från det brandhärjade lägret Moria har nu flyttats till ett nytt läger på den grekiska ön Lesbos. Men problemet kvarstår. Det här är inte en hållbar flyktingpolitik. Och det kommer bara bli värre.

12 000 människor bodde i det överfulla lägret när en brand bröt ut för snart två veckor sedan. De flydde in i skogen och ut på de grekiska gatorna, än mer utblottade än när de anlände.

”Vi dör av hunger, vi har ingenting”, säger Scotti Kele från Kongo till BBC.

Hans dröm om Europa har krossats i misären i flyktinglägret. Lägret som byggdes 2015 för att tillfälligt husera 3 000 människor men som innan eldsvådan beboddes av fyrdubbla antalet.

”När jag var i mitt hemland Kongo och folk pratade om Europa så tänkte jag på mänskliga rättigheter. Men från vad jag ser här så känner jag inte att Europa existerar längre”.

Ett antal europeiska länder gick med på att ta emot främst minderåriga barn från det eldhärjade lägret. Elva av dem till Finland.

Elva av 12 000.

Grekland och Italien har länge kritiserat övriga EU-länder för att inte hjälpa till tillräckligt med den ström av flyktingar som anländer till den europeiska gränsen med hopp om ett bättre liv. Det krävdes en brandkatastrof för att några av länderna skulle börja ta mer ansvar.

Men Moriabranden är inte den enda eldsvåda som belyser världens pågående och kommande flyktingkris. I USA har mer än en halv miljon människor tvingats fly de våldsamma bränder som härjar på västkusten. Bränderna anses vara något av det värsta som drabbat USA, över en miljon hektar har redan brunnit upp i år och detta bara i början av skogsbrandssäsongen. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom försöker få världen att inse att det är vi människor som orsakat förödelsen.

”Det här är en klimatkris. Det är på riktigt, och det händer här”, säger han enligt Svenska Yle.

Klimatkrisen skapar en ny kategori av flyktingar, uppskattad till att omfatta en kvarts miljard människor fram till 2050. De kommer att fly från eldsvådor, naturkatastrofer, torka och översvämningar. Och de kommer att komma från världens alla hörn.

Men vare sig det är en krig, misär, våld eller klimatförändringar som orsakar flykten så kommer de alla behöva samma sak. Ett nytt hem på en ny plats.

Det har konstaterats tidigare på denna ledarplats, men det behöver sägas igen. Finland, som det privilegierade land vi är – förskonade från krig och från de värsta av klimatkrisens konsekvenser – måste göra bättre. Inte bara för att visa solidaritet och medmänsklighet, utan också för att vi behöver dessa människor.

Befolkningsförbundet släppte nyligen en rapport om hur Finland ska få en hållbar befolkningsutveckling. Högre nativitet och fler invandrare hör till de centralaste åtgärderna. Rapporten betonar att ökad invandring är en förutsättning för att vårt nuvarande pensionssystem ska kunna upprätthållas. Enligt rapporten behöver nettoinvandringen fördubblas.

Man föreslår en dubblering av flyktingkvoten, som nu ligger på drygt 1 000 flyktingar om året.

2 000 flyktingar är fortsättningsvis bara en sjättedel av Morias invånare. Det är bara en bråkdel av de som flyr klimatrelaterade katastrofer. Men det är en början. En början på något som vi tyvärr inte kommer se slutet av på en överskådlig framtid.