DELA
Foto: Privat

Den fantastiska lådan

Trots ett gammalmodigt namn är det en väldigt modern åttioåring. Den finska uppfinningen mammalådan är värd att fira.
Det är inte bara Finlands självständighet som i år jubilerar. Moderskapslådan, eller mammalådan, fyller 80 år.

I samband med att lagen om modersunderstöd stiftades år 1937 delades de första mammalådorna ut. Syftet med lådorna var att minska på spädbarnsdödligheten. Högre levnadsstandard, bättre utbildade föräldrar, kraftigt förbättrad hälsovård och utvecklade mediciner är faktorer som bidragit till att barnadödligheten kraftigt har sjunkit.

En del forskare tror dock att det faktum att spädbarnen genom lådan fick en egen sovplats har minskat förekomsten av plötslig spädbarnsdöd.

Eftersom mammalådan ständigt utvecklas har den aldrig blivit förlegad. Till en början bestod innehållet av tyger som mammorna själva kunde sy kläder av men ersattes 20 år senare av färdigsydda plagg. I dag innehåller lådan allt från bröstvårtskräm och glidmedel till febertermometer och moderna babykläder.

Att lådan är populär märks på statistiken. 95 procent av Finlands förstföderskor väljer mammalådan istället för de 140 euro som man annars får i ersättning. Årligen delas cirka 39 000 lådor ut.

Mammalådan har under de senaste åren blivit en världsnyhet. Från och med i år får alla nyfödda bebisar i Skottland en snarlik låda och liknande projekt finns i flera länder världen över.

Dock har namnet på mammalådan kritiserats, och det med rätta. De grönas riksdagsledamot Emma Kari ställde i tisdags ett skriftligt spörsmål till familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) för att få klargjort huruvida en namnändring är aktuell.

Varför inte kalla den babylådan? Det är ju ändå barnet som är den egentliga mottagaren av innehållet och föräldrarnas könstillhörighet är irrelevant.

Världen ser en positiv utveckling i sjunkande barnadödlighet. 2015 dog 5,9 miljoner barn yngre än fem år, 2000 dog fyra miljoner fler.

en ojämlikheten är stor. År 2015 dog 2,3 barn i Finland räknat på 1 000 levande födda barn. I Angola låg siffran på 156,9 barn, enligt FN.

God vård för barn och nyblivna mammor är ingenting vi kan ta för givet. Ett aktuellt exempel är den indragna BB-avdelningen i svenska Sollefteå. 20 mil till närmaste förlossningsklinik och kurser i att föda barn i bil är orimligt och sätter både mammors och barns hälsa på spel.

Vi ska vara stolta över att mammalådan har sitt ursprung i Finland. Det är hoppfullt att flera länder kommer till samma slutsas som finska kvinnor och män nådde för 80 år sedan: att alla föräldrar, oberoende av inkomst, får hjälp av lådan för att ge sitt barn en så bra start i livet som möjligt.

Det är jämlikhet när den är som bäst.