DELA

Demografin tvingar fram kommunreform

Hela Sottungas ekonomi är på konkursens brant. Detta trots att Sottunga kommun undvikit skuldsättning, investerat försiktigt och faktiskt gjort sitt bästa för att hålla i pengarna.
Orsaken är, och man täcks knappt skriva det, att fyra äldre från kommunen nu bor på De gamlas hem.
För Sottunga kommuns 112 invånare är det en kostnadspost som är så tung att pengarna nu tagit helt slut i kassan, och eftersom man inte beviljas lån för driften har man helt enkelt inget att ta av, annat än nödpengar som landskapet ska pytsa upp.
En sådan nödinsats kräver att kommunen presenterar en femårsplan för hur man ska få sin ekonomi i balans. Det innebär flera skattehöjningar, inbesparingar, kanske att man avskaffar sin egen kommundirektör och bara köper in vissa tjänster av en annan kommun.

Realistiskt sett kommer det ändå inte att räcka, och det är flera andra små åländska kommuner som står inför liknande problem. Detta är inte en gissning eller skrämseltaktik, det är demografi och statistik.
Åldersstrukturen i de åländska kommunerna förändras. Särskilt i skärgårdskommunerna och i de små landsbygdskommunerna ökar andelen äldre på bekostnad av de unga och befolkningen i arbetsför ålder.
Det är ju inget snack om saken – de äldre i vårt samhälle har gjort sig förtjänta av och har all rätt till en trygg och värdig ålderdom, var de än bor. Det vore en riktig skamfläck för det rika åländska samhället om det inte vore så.

Samtidigt vet vi att
a. de små kommunerna får svårt att klara ekonomin
b. det blir plågsamt att utpekas, närapå med namn, som den som stjälper hemkommunens ekonomi för att ens vårdplats är så dyr
c. ett samarbete mellan kommunerna kommer att tvingas av ekonomiska skäl om man inte från politiskt håll vill styra utvecklingen

Ingen, absolut ingen, har pratat om att tvinga kommuner till sammanslagning. Centern, Obunden samling och Ålands framtid vill att initiativet ska komma från kommunerna, underifrån. Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna vill diskutera frågan på landskapsnivå.
Om det någonsin är tid för beslutsfattare att leda utvecklingen, att ta debatten, att komma med förslagen så är det väl nu, när vi bevisligen står inför ett problem vi blir tvungna att hantera för Åland som helhet.

Den som läser listan på förslag på hur Sottunga ska få sin ekonomi att gå ihop i framtiden kan inte undgå att se vad som kommer att hända. Om inget görs kommer Åland snart att bestå av A- och B-kommuner.
A-kommunerna kommer att ha råd med service, utveckling och investeringar som lockar inflyttare till kommunen.
B-kommunerna kommer att hanka sig fram med trasiga skor (nedskärningar i tekniskt underhåll), sämre kunskaper och utbildning (färre inköp till biblioteket, större grupper i skolan) och allt färre fast bosatta (högre skatter, sämre service). I B-kommunerna får de gamla sitta på hemmet och skämmas för att de kostar så mycket.

Den som menar allvar med att hela Åland ska leva – och leva med värdighet, måste ta tag i denna fråga, för annars är det djungelns lag som styr.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax