DELA
Foto: Stefan Öhberg

Debatt om rätt fett hamnade snett

Smöret är en hederssak för ålänningarna.

Men debatten om smörets vara eller icke-vara i Mariehamn härsknade snabbt.
Mariehamns stad redogör på sin hemsida, under rubriken ”Det är inte lätt, att välja fett”, för de olika fettalternativen i matlagning.

Mariehamns stad har målsättningen att inte använda livsmedel som innehåller palmolja. Vad gäller klimatavtrycket för de olika fettalternativen skriver staden att om man som konsument väljer rapsolja eller olivolja istället för smör och palmolja kan man minska sin klimatpåverkan. Smörets påverkan kopplas samman främst med att animaliska produkter generellt sett har en större påverkan än vegetabiliska produkter.

– Detta är även bra ur en hälsosynpunkt då palmolja och smör innehåller mättat fett vilket ökar risken för olika hjärt- och kärlsjukdomar, står det på hemsidan.

– Varför inte välja en lokalt producerad rapsolja för att minska ditt fotavtryck på klimatet ännu mer, fortsätter staden i texten.

Efter att det i en artikel publicerad i tidningen Åland nämndes att staden rekommenderar raps- eller olivolja, i stället för smör och palmolja, tog flera väletablerade och kloka politiker i staden (och landskapet) ton mot ”beslutet att bojkotta smör”.

Närings- och hållbarhetsminister, och tillika stadsfullmäktiges ordförande, Camilla Gunell (S) tog avstånd från stadens linje i smörfrågan. Beslutet är inte politiskt utan på tjänstemannanivå, menade hon. På sociala medier anslöt även stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ) till smörets försvarare. Stadens politiker kommer nog att ställa frågor om beslutet, menade han.

Jörgen Pettersson (C), lagtingsledamot och andra vice ordförande i stadsstyrelsen, utnämner sig själv i en insändare till smörexpert och konstaterar att smör är gott, nyttigt och stärkande för alla.

Det handlar dock inte om någon bojkott av smör från stadens sida. Texten baseras på de rekommendationer som livsmedelsverket Evira har kommit med och som Mariehamns stad följer. Sari Hautamäki inom stadens förvaltning menar (onsdagens Nya Åland) att all mat har ett klimatavtryck och att man måste kunna prata om det.

På stadens hemsida skriver man också att intaget av mättat fett i allmänhet är för stort medan intaget av fleromättat fett är för litet. Det är inte en diskussion om valet mellan palmolja eller smör, utan om vilka sorters matfett har för påverkan på både kropp och natur.

Den åländska djurhållningen sköts bra och håller våra landskap öppna. Det egna mejeriet håller hög kvalitet och bidrar med både prisvinnande produkter som är bra mat för ålänningarna och bra marknadsföring av Åland. För att inte nämna alla de arbetstillfällen som mejeriproduktionen ger, i hela kedjan. Kommunerna är viktiga kunder eftersom de är stora upphandlare av dess produkter. Det råder inga delade meningar om den saken.

Men att frågan om hur fett på olika sätt påverkar kroppen och miljön engagerar så pass etablerade politiker visar att diskussionen om fett är het. Och det åländska smöret är en hederssak.

Det ska givetvis gå att ha en diskussion om vilken typ av fett som ska användas utan att man ska behöva ta till versaler. Debatten om fett är mångbottnad och valet av produkt har för- och nackdelar, oavsett vilken väg man väljer.

Men att misstänkliggöra och hävda att stadens tjänstemän har hoppat på ett ”populistiskt tåg” i en fråga om smör, vars existens inte är särskilt kontroversiell, är knappast att förbättra debatten – oavsett om den tangerar de öppna landskapen, det lokala företagandet eller människors hälsa.

Långsiktiga studier från statliga myndigheter med ett tydligt hälsoperspektiv är inte uppgifter som borde ifrågasättas av det politiska etablissemanget. Hur ska man i så fall med trovärdighet kritisera andra för alternativa fakta eller fake news?

Att däremot argumentera för att det åländska smöret ska användas trots och tack vare de egenskaper som kan tillskrivas både själva produkten och tillverkningen är förstås helt legitimt.

Både vad gäller näringsintag och debatter borde samma rekommendationer råda: allt går bra men med måtta, och använd sunt förnuft.