DELA

De fattigaste i världen får ta hand om varann

År 2013 fanns det i världen 51,2 miljoner människor på flykt, utan hem, statlösa, i läger, på vägar, i grottor, internt och utanför sina hemländer.
Av dessa kategoriserades 16,7 miljoner människor som flyktingar av FN:s flyktingorgan UNHCR.
På Åland och i Finland har debattens vågor gått höga. Man har diskuterat om, hur, varför och när de finländska kommunerna ska ta emot flyktingar, hur man ska ordna mer ersättning till flyktingmottagande kommuner, hur betalningsförbindelserna med staten ska se ut för Ålands del (detta oöverstigliga hinder har tagit åratal att komma tillrätta med).
En stor demonstration ordnades på Åland för att försäkra att Åland visst skulle klara av att ta emot 20 syriska flyktingar.

Så här ser siffrorna ut i världen.
De länder i världen som tar emot flest flyktingar är:
Pakistan, 1,6 miljoner
Iran, 857 400 miljoner
Libanon 856 500
Jordanien, 641 900
Turkiet 609 900
Kenya 534 900
Tchad, 434 500
Etiopien 433 900
Kina, 301 100
USA, 263 600

Världens utvecklingsländer tar emot 86 procent av världens flyktingar (och siffran stiger, för 10 år sedan låg den på 70 procent). Världens allra fattigaste länder tar emot 2,8 miljoner flyktingar årligen.

Under samma period, år 2013, kom 398 200 asylsökande till EU-länder. De länder som har flest asylsökande i Europa var Turkiet, Italien och Grekland.
Under samma period, medan diskussionen på Åland gick så hög, hade Finland totalt 3 238 asylsökande.
1 827 människor beviljades asyl.
Under 2013 tog Finland emot 746 kvotflyktingar.
273 asyslsökande deporterades från Finland.
Åland tog emot 0 flyktingar.

Från Marocko försöker desperata människor från hela Afrika på alla tänkbara sätt ta sig till Europa, över taggtrådsstängsel, över krossat glas, med knappt sjödugliga båtar. Ofta sjunker båtarna. Flyktingarna beskjuts med gummikulor för att hålla sig på avstånd. I Europa vill ingen kännas vid dem, och om de lyckas ta sig iland skickas de snabbt tillbaka eller skyfflas norrut för att bli ett byråkratiskt problem för Sverige och Tyskland som för sin någorlunda humanitära inställning blivit ett huvudmål för företrädesvis syriska flyktingar. Naturligtvis är ändå antalet flyktingar som kommer så långt en droppe i havet jämfört med de hundratusental och miljoner som finns i de fattiga grannländerna i konfliktregioner.

Detta är en skam för oss. Det är en styggelse.
Över hälften av de flyktingar som finns i världens fattigaste länder är barn.
Många av dem lämnar aldrig flyktinglägren.
Varför lyssnar vi ens på de rasistiska och nazistiska partier som pratar om nationell renhet och traditioner och kultur och svenskhet eller finskhet? Det är ju bara skitprat inför den enormitet av mänskligt lidande som vi vänt ryggen till i bekväm förvissning om att vi är så långt borta och har så dåligt rykte i flyktingvärlden att folk inte ens försöker komma hit.

Sedan år 2008 har Åland, en av världens rikaste och mest stabila platser, tagit emot 0 flyktingar.
Noll.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax