DELA

Därför skall inte ordet neger användas

I ett jämlikt samhälle skall inte ordet neger förekomma.
Ändå förekommer det.
Nyligen blev nyutgivningen av Åke Holmbergs bok Ture Sventon i Paris stoppad av förlaget. Orsaken var att Sveriges författarförbund sa nej då förlaget bland annat ville stryka ordet ”neger”. Då valde Rabén & Sjögren att inte ge ut boken alls.
Att ändra ord i skönlitteratur är att förvanska historien. Dagens läsare av Ture Sventon i Paris bör förstå i vilket sammanhang Åke Holmberg använde ordet: neger var inte då som i dag ett rasistiskt ord, å andra sidan var det som i dag kallas rasism mer allmänt utbrett och accepterat då han skrev boken. Möjligen tyckte Åke Holmberg att ordet neger var nedsättande, men han såg inte problemet med det.
Att en författare för sextio år sedan använde ordet neger är en sak. Att det inte skall användas idag är en annan sak.
Orsakerna är följande:

1. Det
finns ingen vedertagen motsvarighet för vithyade.
Att neger står utan motsvarighet antyder vilket ursprung ordet har. Ordet kommer från spanskans ”negro”. Det började användas under slavhandelns dagar när vita behövde avmänskliggöra svarta. Neger har sitt ursprung i ett sammanhang då de vita behövde stärka vi-känslan mot dom, det vill säga svarta, för att utöva makt. Svarta behövde vara underordnade vita för att samhällsystemet skulle fungera. I den processen behövdes ordet neger, ansåg slavhandlarna.
På samma sätt avmänskligade Hitler judarna för att motivera och rättfärdiga sina handlingar.

2. Slavhandel
handlar det inte om idag, nej. Men neger används fortfarande som ett nedsättande ord.
Så här skriver Sveriges språkråd: ”Ordet neger har kommit att uppfattas som nedsättande. Detta beror sannolikt på att motsvarande ord på engelska (negro) under en lång tid undan för undan har glidit nedåt på stilskalan och nu i det närmaste av många uppfattas som ett skymford.” Svenska språkrådet menar att ordet neger är oanvändbart.

3. På
en del håll vill man återanvända ordet och ge det en ny, icke värdeladdad betydelse. Samma sak hände för några år sedan då homosexuella män återtog ordet bög och gav det neutral, till och med positiv laddning. Liknande procedur är förstås fullt möjligt med ordet neger.
Men skall ordet neger återtas kan det inte återtas av vita som traditionellt sett haft maktpositionen. Det är svarta som skall återta ordet. Det var inte heller heterosexuella män som återtog ordet bög. Jag som vit kan inte bestämma om neger är återtaget och huruvida en svart har rätt att bli sårad av ordet eller inte.

Vad skall
man använda istället då? Språkvårdarna rekommenderar svart eller eventuellt mörkhyad. Båda har sin motsvarighet i vita eller vithyade.
Det ultimata skulle vara att ord som vit eller svart inte behövs. Eftersom färgen på huden inte spelar någon roll för vilken personen är, är färgsättningen obehövlig och i de flesta fall onödig att nämna.

Naturligtvis har
inte samtliga svarta människor haft möte och bestämt att ordet neger är kränkande. Däremot finns det gott om berättelser där enskilda personer vittnar om hur nedsättande och värdelösa de kände sig då de blev kallade neger. Det skall räcka för att en hänsynsfull människa lägger om och byter ord. Så svårt att byta vokabulär är det inte, särskilt som de ivriga negerordsanvändarna hävdar att benämningen inte spelar någon roll. Nåmen så byt då.
Att medvetet såra bevisar bara att den vita inte vill ge ifrån sig sin självpåtagna makt.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax