DELA

Dags för sista ronden i ”Nya Åland-fallet”

I torsdags kom ett mycket efterlängtat besked: Högsta domstolen tar sig an ”Nya Åland-fallet”.
Det är en mycket viktig principiell fråga som inte bara får konsekvenser för hela den nationella mediebranschen utan som även kan utmana hela internet som informationskanal.

Ni börjar säkert kunna bakgrunden vid det här läget. 2016 publicerades en artikel på nyan.ax där brottsmisstankar mot en person redogjordes för. I Nya Ålands artikel anonymiserades mannen, däremot publicerades en klickbar länk till källan: ett reportage i den finska publikationen Long Play. Mannen som var föremål för reportaget intervjuades och framträdde med namn.

I och med att Nya Ålands-artikel länkade till källan ansåg mannen att information om honom hade spridits på ett sätt som skadade hans privatliv. Att han dessutom hade kallats sol- och vårare ansåg mannen vara ärekränkning.

Tingsrätten kom fram till att publiceringen av den klickbara länken inte var detsamma som att skriva mannens namn och således kunde inte heller de tidigare Nya Åland-journalisterna dömas för ärekränkning.

Hovrätten kom, överraskande nog, fram till motsatsen.

Det är viktigt att hovrättsdomen ändras. Den brister i de två viktigaste punkterna: vem som är ansvarig för innehållet i en länkad artikel och huruvida mannens identitet i det här fallet kan anses ha blivit offentliggjord i artikeln som publicerades på nyan.ax.

Ryggmärgsreflexen för många är säkert i linje med hovrättens bedömning. Det ska inte gå att gömma sig bakom ursäkten ”jag länkade bara” för att komma undan ansvar för vilka uppgifter man sprider. I det allt tuffare medielandskapet med hemsidor där människor hängs ut för olika saker är det lätt att vilja utkräva ansvar, också av de som bidrar till spridningen av sådan information.

Men precis som Journalistförbundets ordförande Hanne Aho sade till Nya Åland i somras så är det utgivaren som är ansvarig för att uppgifterna som publiceras är korrekta. I det här fallet utgivaren för Long Play. Och ursprungsartikeln har aldrig varit föremål för en rättslig process.

Mannen menar att han inte har gett sitt samtycke till att figurera i några andra medier än i ursprungsartikeln. Men någon sådan kontroll har ingen när man väl har klivit ut på den offentliga arenan.

När det gäller den andra punkten, om mannens namn kan anses ha publicerats av Nya Åland i och med den klickbara länken, fanns ändå en ljusning i hovrättens resonemang trots den fällande domen.

Föredragande i hovrätten menade att Nyan-artikeln inte gav läsaren anledning att tro att mannens identitet skulle gå att finna om man klickade på länken. Syftet att länka var med andra ord inte att avslöja vem man skrev om utan syftet var att följa god journalistisk praxis.

Det finns dessutom ett fall i Europadomstolen vars slutsats är att så kallade hyperlänkar inte kan likställas med att publicera känsliga uppgifter i text, och att personen som publicerat länken inte kan klandras för innehållet i den.

Även om processen har varit jobbig och kostsam för de inblandade så är det viktigt att Högsta domstolen nu tar sig an frågan. Utfallet kommer att bli prejudicerande för mediebranschen i hela landet, och i princip för alla finländare.

Och den stora frågan blir förstås vad följderna skulle bli om Högsta domstolen kommer fram till samma slutsatser som hovrätten. Att genom länkar kollegialt ära den som äras bör och samtidigt öka transparensen i nyhetsrapporteringen blir problematiskt, för att inte säga omöjligt. Det skulle också kunna få konsekvenser för informationsdelning som görs av privatpersoner.

För om hovrättens resonemang står fast riskerar man att bli skadeståndsskyldig om man delar en artikel som intervjupersonen inte tycker är problematisk i sig, men som hen tycker att just du och din krets inte bör känna till.

Och då är vi ute på djupt vatten – för all typ av kommunikation som i dag sker i forum på nätet.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp