DELA
Foto: Erkki Santamala

Dags för politikerna att klimatkompensera

Riksdagen i Finland tillkännager att man är redo att kompensera för de flygresor som ledamöterna tvingas ta inom ramen för sina jobb.

När ska de åländska politikerna ta efter?
Riksdagens talesman Paula Risikko (Saml) konstaterar att riksdagen tagit klimatförändringen på allvar. I sitt tal i riksdagens grupp för hållbar utveckling säger hon att man förbinder sig att följa principerna om hållbar utveckling, något som omfattar även klimatkompensering för resor.

För politiker hör resor till arbetsbeskrivningen, något som tydligt framgick i Nyans granskning av tjänsteresor i mitten av augusti. Under 2017 reste landskapets tjänstemän för totalt 237 979,33 euro.

Principen är att det billigaste färdmedlet ska användas. Men i praktiken är det ändå flyget som anlitas flitigast av landskapets tjänstemän. Det gäller även politikerna, vars klimatavtryck vi kollade i december.

Lagtingspolitikernas samlade resenota för 2018 landade på 129,3 ton koldioxid. Regeringens politiker var ansvariga för att släppa ut 36,2 ton tillsammans.

I första hand bör antalet resor minskas till förmån för videokonferenser och digitala möten. I andra hand bör resorna företas på det mest miljövänliga sättet, även om det är mer tidskrävande. Men i tredje hand, i de fall där flyg är oundvikligt, bör man dryfta någon typ av klimatkompensering.

Klimatkompensering kan göras på ett flertal olika sätt, men grundprincipen är att man genom att stöda intiativ och projekt, som till exempel trädplantering eller solpanelsinstallering, kompenserar för den mängd av koldioxid man själv släpper ut.

Pengarna eller tiden man använder, oavsett om man väljer att göra investeringarna i sin egen gård, i närområdet eller skicka dem utomlands, ska gå till klimatpositiva insatser.

Åland är en föregångare på det hållbara planet på många sätt, inte minst politiskt. Men mycket kvarstår att göra.

Här kan våra beslutsfattare sända starka signaler genom att skära ner och kompensera den klimatbörda som är allra tyngst: resorna. Kanske pengarna kan gå till klimatfrämjande åtgärder på Åland?

På det viset skulle vi investera i ett hållbart Åland samtidigt som vi sätter fokus på att ställa om till hållbart resande.