DELA

Dags att ta tag i trakasserierna

Det råder kontinuerligt stor efterfrågan på personal till hotell- och restaurangsektorn på Åland. Samtidigt visar nya, oroväckande siffror på tydliga orsaker till varför det är inte är en lockande bransch. För vem vill jobba någonstans där man med stor sannolikhet blir sexuellt trakasserad?

62 av 96 personer som jobbat inom hotell- och restaurangbranschen på Åland har blivit sexuellt ofredade av en kund. Det motsvarar 65 procent.

Den här chockerande statistiken framkommer i ett examensarbete inom Hospitality Management på Högskolan på Åland. De åländska siffrorna matchas av finländska och nordiska motsvarande undersökningar.

 

Enligt en undersökning gjord av PAM, det finländska fackförbundet för anställda inom servicesektorn, har 38 procent av medlemmarna upplevt sexuella trakasserier, fördelat på 45 procent av kvinnorna och 16 procent av männen. Vissa yrkesgrupper, bland annat bartendrar, serveringspersonal och lokalvårdare på hotell, var särskilt utsatta.

En nordisk rapport visar att sexuella trakasserier är ett utbrett fenomen som drabbar alla kategorier av anställda inom hotell-, restaurang-, catering- och turistbranschen.

 

Sexuella trakasserier drabbar oproportionerligt ofta kvinnor och har sin förklaring bland annat i skeva maktbalanser inom organisationer men är också en följd av rådande normer i samhället när det gäller maskulinitet och femininitet.

”Jag har jobbat som kock i 12 år. Jag skulle inte rekommendera restaurangbranschen till någon. Jag har varit med om allt möjligt. Chefer som skickar snoppbilder. Chefer som sätter på praktikanter. Psykisk terror”.

Det berättar den svenska krögaren Isabella Morrone på sin blogg. Hon är långt ifrån ensam om att bli utsatt både av kunder, kollegor och chefer.

”Jag var 15 år när jag började jobba i restaurangbranschen och under mina tio år som servitris, sommelier, hovmästare och restaurangchef lämnade jag tre olika arbetsplatser på grund av sexuella trakasserier.”

Det berättar Linnéa Rathsack i tidningen Femina.

I den åländska undersökningen uppgav 52 kvinnor och 10 män att de blivit sexuellt trakasserade. Arbetsskyddsinspektör Henning Karlsson påpekar i dagens tidning att det ”förmodligen finns ett stort mörkertal.”

 

Riskfaktorerna i just hotell- och restaurangbranschen är alkohol, en kultur som baseras på dricks, oregelbundna arbetstider och uppfattningen att ”kunden har alltid rätt”. Det är också något som högskolestuderande Jenni Nedergård  tar fasta på i sin analys av sitt material. Hon vill se ett skifte i mentaliteten.

”Kunden har inte alltid rätt. Den har inte rätt att behandla människor hur som helst”, säger hon i en intervju i måndagens Nya Åland.

 

Nedergårds studie visar att 28 av de utsatta berättat för sina förmän, men endast två förmän hade ingripit. Tre hade till och med skrattat.

Det som poängteras gång på gång i de otaliga studier och rapporter som finns om sexuella trakasserier på arbetsplatsen är just vikten av gott ledarskap. Ett aktivt ställningstagande mot sexuella trakasserier bland chefer minskar förekomsten, medan ett passivt och frånvarande sådant kan öka det. Det innefattar också att aktivt arbeta mot den machokultur och sexism som många vittnar om inom hotell- och restaurangbranschen samt att agera korrekt och utan dröjsmål när trakasserier uppdagas.

 

Turistbranschen (omfattande service, hotell och restaurang) i Norden sysselsätter runt en halv miljon människor och är en växande och viktig sektor. Åland är inget undantag. Det rapporteras kontinuerligt om behovet av duktig arbetskraft på fältet. Men då måste också fältet vara en trygg zon för både kvinnor och män att få utföra sitt arbete.

Ingen ska bli trakasserad, ofredad eller utsatt på jobbet. Det måste vara en orubblig grundprincip.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp