DELA
Foto: Jonas Edsvik

Dags att lägga korten på bordet

I fallet Mariehamns Hamn Ab är det nu dags för staden att reagera.

Nu måste alla kort upp på bordet.
– Vid upphandling under EU:s tröskelvärden skall de av stadsfullmäktige angivna tröskelvärdena för förvaltningen gälla. Konkurrensutsättning och undvikande av jävsituationer skall vara norm. Så står det i Mariehamns hamns koncerndirektiv.

Hamnbolaget genomgår nu en förtroendekris. Nu måste all tillgänglig information läggas fram för att ge en helhetsbild av vad som faktiskt har hänt.

Upprinnelsen till krisen är den granskning som visar att Mariehamns Hamn, ett av stadens bolag, har köpt tjänster av ett bolag vars ägare är närstående till vd Leif Ahlqvist. Summan uppgår till åtminstone 424 000 euro på sex år. Detta har gjorts utan konkurrensutsättning.

I torsdags försvarade sig hamnbolagets ledning. Leif Ahlqvist erkände att han inte hade koll på hur mycket arbetena till närståendebolaget sammanlagt har kostat hamnbolaget under 2017, det borde han i egenskap av vd ha haft.

Han sade också att han inte har haft något med beställningarna till det närstående bolaget att göra.

Men i Nya Ålands granskning visar det sig finnas fler oklarheter att reda ut. Redovisningen under torsdagens pressinformation omfattade bara åren 2016 och 2017. Hamnbolaget har även under tidigare år upphandlat tjänster av närståendebolaget. 2012, 2013 och 2014 uppgick summan till sammanlagt 110 000 euro.

Innan hamnen bolagiserades och fortfarande ingick i stadens förvaltning attesterade Ahlqvist, enligt stadsdirektören, dessutom fakturor från närståendebolaget. Om det stämmer kan han inte hävda okunskap, i alla fall inte under hela tidsperioden. Ett sådant förfarande kan, om det stämmer, handla om misstänkt missbruk av tjänsteställning vilket är ett brott.

Tjänsteköpen har pågått i sex år, det är med andra ord inte en engångsföreteelse eller en akut lösning på oförutsedda problem. Under en sådan tidsperiod borde det rimligtvis ha funnits tid att utforma en långsiktig plan och konkurrensutsätta tjänsteköpen.

Det råder även andra beklämmande oklarheter i fallet med hamnen. Ahlqvist hävdade i torsdags att bolagets revisor har varit införstådd med de köpta tjänsterna och revisionsberättelsen för 2017 ger ingen fingervisning om oegentligheter. Ahlqvist hävdade också att närståendetransaktionerna har diskuterats på en bolagsstämma.

Men det är inte heller styrkt i dagsläget.

Mariehamns Hamn är inte ett privat bolag. Det är stadens invånare som äger det. Det får inte finnas några tvivel om att bolaget sköts på ett korrekt sätt.

Stadsstyrelsen är den instans som slutligen beslutar om hamnbolagets styrelseordförande och vd har fortsatt förtroende att leda bolaget. Men när man i samband med ett av stadens bolag behöver reflektera över begrepp som grå ekonomi och nepotism kan Mariehamns stads politiska ledning inte blunda längre. Då är det hög tid att agera för att reda ut vad som faktiskt har hänt.

Efter det måste ansvar utkrävas.