DELA

Dagis kan vara en resurs både för föräldrar och barn

Tio timmar om dagen och 52 veckor i året, på dagis.
Det är ett undantag.
Väldigt få barn är aldrig lediga från sitt dagliga arbete på dagis. Majoriteten blir hämtade så fort föräldrarna nånsin kan.
Dock pågår en förändring mot längre dagis-dagar och kortare semestrar, vilket docenten i småbarnspedagogik Marjatta Kallialas forskning visar.
Personal på dagis liksom lärare och övrig personal i skolan märker samma utveckling. Föräldrar har svårt att orka, svårt att prioritera sina barn framför allt annat, alltid. Arbetslivet ställer höga krav, och den lilla marginal man kan köpa sig på barnens bekostnad tar man, ibland.

Det gör faktiskt alla. Om det finns något denna diskussion inte är betjänt av, så är det den moraliserande och fördömande ton som ofta infinner sig när barndagvård, barn och föräldrar diskuteras.
I stället kanske man ska börja i en annan ända.
Hur ser dagens arbetsliv ut, där föräldrarna är medan barnen är på dagis? Vilka krav ställs på dem? Hur reagerar arbetsgivaren på den som är hemma med sjuka barn eller vill gå tidigt för att hämta barn? Finns den flexibilitet som möjliggör att föräldrar både kan ha ett liv, vara bra föräldrar och jobba?

Alla vet att det är tufft att vara förälder. Det finns en tid då livet bara tycks bestå av snor, blöjor, vaknätter och gnäll, och när de lugna stunderna kan räknas till de få gånger man lyckas stänga toalettdörren om sig.
Det är ingen ursäkt, naturligtvis. Att skaffa barn är frivilligt, men alla som varit med om att försöka släpa trötta och hungriga barn i dagisåldern genom en snabbköpskassa kanske har en viss förståelse för att man handlar först, innan man hämtar barnen på dagis.

Dagis har, liksom skolan, allt mer blivit en social inrättning. I skolan handlar det inte bara om kunskapsöverföring, det handlar om social träning, om stöd, terapi och information om allt möjligt förutom att läsa, skriva och räkna.
På dagis är personalen i idealfallet ett stöd i föräldraskapet. Från bra dagispersonal kan man få allt från påminnelser om att köpa nya utebyxor till tips om mat och varningar om när något inte känns bra med barnet.
Det bygger dels på en förtroendefull relation mellan föräldrar och personal, dels på att personalen faktiskt också ges resurser och kunskap att vara det de i praktiken redan är, ett stöd som familjer behöver under de första tuffa åren. Det vore en förebyggande insats så god som någon, och ett perfekt sätt att odramatiskt och naturligt ge stöd till familjer snarare än fördömande.

Med allt detta sagt är det självklart att den som använder dagvården som ett sätt att dumpa sina barn hos någon annan för att själv göra roligare saker, den gör både sig själv, sitt barn och barndagvården en otjänst.
Samhället ställer upp med kanske världens bästa barnsomsorgssystem för att så många kvinnor och män som möjligt ska kunna arbeta. Vill man ha en ställföreträdande förälder eller barnpasserska ska man betala själv. Föräldraskapet är, precis som barnomsorgschef Pamela Sjödahl säger, ett åtagande man har 24 timmar i dygnet, 365 dagar om året.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax