DELA

Chans för restaurangerna till stor momssänkning

Nu ser det intressant ut på restaurangsidan. Det flaggas för momssänkning, och om statsministern får som han vill (?) så blir den inte liten.
Var pengarna skall tas har ingen än så länge sagt något om.
Det började i somras med antydningar om att det inte nu finns råd att genomföra den redan beslutade sänkningen av moms på mat från 17 till 12 procent.
Men centern i riket, som har drivit momssänkningen hårt, var inte redo att backa. Och de övriga regeringspartierna har ansett att man måste vara överens ifall en redan ingången överenskommelse rivs upp.

Det som lyftes fram som ett bekymmer i sammanhanget var att momsen på restaurangmat inte ändras vid sänkningen i oktober. Den är 22 procent. Det skulle med andra ord bli ännu större prisskillnad än i dag mellan den mat man köper i butiken och den man äter på en matservering.
Att restaurangerna/ matserveringarna inte vinner på det är uppenbart. Dessutom finns det tecken på att matvaruaffärerna skulle utnyttja situationen till att utöka sitt sortiment av färdig mat. Alltså konkurrera kraftigare än i dag med framförallt lunchrestaurangerna.
Med tanke på sysselsättningen, som håller på att djupdyka, är det inte lyckat.

kom finansminister Jyrki Katainen (Saml) för några dagar sedan med förslaget att såväl momsen på livsmedel som på restaurangmat sänks till 14 procent. Den mindre sänkningen av matmomsen skulle betala en del av den sänkta momsen för restauranger, var det tänkt. Den modellen skulle kosta staten omkring 300 miljoner euro. Den summan trodde sig Katainen kunna skrapa ihop på annat håll.
Centern ville fortfarande inte backa från beslutet om 12 procents moms på den mat vi köper i butiken.

Men så i går gav sig statsminister Matti Vanhanen (C) in i leken och föreslog en sänkning till 12 procent på såväl livsmedel som restaurangmat. Vad den sänkningen kostar i uteblivna intäkter har ännu inte redovisats, men för restaurangbranschen är det ett intressant utspel. Det är nämligen inte alls otänkbart att det blir något av förslaget.
Vanhanen motiverade sitt förslag med att han inte kan gå med på att sänkt restaurangmoms skall betalas genom att vanligt folk får dyrare maträkning. Det resonemanget kan man ta som man vill. Om momsen på maten i butiken sjunker från 17 till 14 procent så borde det innebära billigare maträkning – i den mån sänkningen verkligen syns i kundens plånbok – men en sänkning till 12 procent skall rimligen synas något mer.

Från åländsk sida har det sedan länge funnits önskemål om lägre moms för restaurangerna, en fråga som togs upp i diskussionerna med riket redan i början av 1990-talet. Sänkt moms på service har rentav förts fram som ett motiv för att ta över delar av beskattningsbehörigheten.
Så några protester från åländsk sida lär det inte bli om landets regering kan enas på den punkten. Att en skattesänkning på ett okänt antal hundratal miljoner naggar klumpsumman i kanten är i så fall något man får leva med. För varje 100 miljoner euro som staten tappar i inkomst går Åland miste om 450.000 euro.

Vad betyder en sänkning från 22 till 12 procent?
Om man går ut en kväll och äter gott så kommer man knappast undan med mindre än 30 euro per person. Då ingår 22 procent moms. Om man istället betalar 12 procent sjunker summan till 27,54 euro. Märk väl att restaurangen får exakt lika mycket som förut. Det är staten som avstår pengarna.
Är 2,46 euro mycket pengar? Inte om man går ut en gång per år. Men för den som äter sin lunch på stan kan det ge litet mer. Om lunchen kostar runt 8 euro och man äter ute fem dagar i veckan 45 veckor per år så blir det 1.800 euro. Drar man bort 22 procent moms och lägger till 12 procent så kommer man till 1.652 euro. Arbetslunchen skulle alltså bli 148 euro billigare i året.
Intressant, ja. För konsumenten för att det blir billigare, för branschen för att det stöder sysselsättningen. Vad det i slutändan kostar konsumenten i form av höjda skatter och avgifter på annat håll – i den mån Vanhanens förslag går igenom – får vi antagligen veta när budgetförslaget kommer. Det finns som bekant inga gratis luncher.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax