DELA

Centerns heliga kor i fokus

Har Centern givit sig ut på en resa mot nya politiska ståndpunkter? De senaste veckorna ger den bilden.
Att Centern stått för värdekonservatismen i åländsk politik genom åren är ingen nyhet, men frågan är om partiet så sakteliga är på väg att överge några av sina hårdast hållna deviser. Anledningen till frågan är den senaste tidens uttalanden från ett par av de ledande företrädarna för partiet, uttalanden som ger vid handen att man på allvar är på väg att i grunden omformulera sin politik.
Först ut var partiordförande Harry Jansson som på stormötet mellan landskapsregeringen och kommunerna i början av september lanserade idén om att landskapet skulle stå för den sociala servicen på Åland utan konkurrens av kommunala instanser. Jansson tog dagen efter halvt tillbaka sitt uttalande på sin blogg, och förklarade att det mer handlade om att ifrågasätta de ramar som arbetsgruppen i samhällsservicereformen fått av regeringen.
Harry Jansson fortsatte dock i sitt blogginlägg att argumentera för att landskapet ska vara instansen som står för all förvaltning, samtidigt som han slutligen understryker att han egentligen tycker det är bäst om kommunerna kvarstår som i dag men med ett fördjupat samarbete.
Det kan tyckas en smula förvirrande att partiordföranden för landskapets största parti argumenterar för en sak, och sedan förklarar att han står för en annan innan resonemanget är slut. Men det kan också tolkas som att Jansson lägger ut trevare i sitt parti för att se om tiden är mogen för Centern att omvärdera sin konservativa hållning till landskapets indelning i mindre enheter som i allt högre grad ansträngs av de demografiska förändringar som sker.

I förra veckan kom ett annat tecken på att Centern är på väg ut på nya vatten. Näringsutskottets ordförande, Jörgen Pettersson, uttryckte i debatten kring skärgårdstrafiken i lagtinget tvekan om skärgårdens utveckling och det smarta i att lägga stora pengar på utveckling av detsamma. Pettersson påpekade bland annat att blott drygt sju procent av Ålands befolkning i dag bor i skärgården och utflyttningen är stor.
Det kan knappast tolkas på annat sätt än att Centerns valmagnet ifrågasätter devisen ”Hela Åland ska leva” som sitter i bakrutan på många sympatisörers bilar.

Måhända är det att dra för stora växlar att tro att Centern ska omformulera en tidigare hårt hållen politik på dessa två områden utifrån Janssons och Petterssons uttalanden. Likafullt är det intressant att se om detta faktiskt leder till en fördjupad debatt med öppenhet mot nya lösningar om hur partiet ska se på Åland i framtiden.
Centern har en nyckelroll när samhällsservicens framtida ordning ska formuleras både i lagtinget och med sina många mandat i kommunernas fullmäktigen. Därför är det modigt av Jansson och Pettersson att våga slänga upp heliga kor på bordet för diskussion.
Det blir i högsta grad intressant, och till stora delar avgörande, hur partiet svarar på herrarnas tankar.

Jonas Bladh