DELA
Foto: Annica LindströmFLERA FRÅGOR Vid horisonten finns flera andra viktiga frågor som fått stå i farstun medan vindkraftsfrågan har tagit tid och energi, som stöden till sjöfarten.

Centerministrar bär ansvar för sveket

Politik handlar om förtroende och därför var landskapsregeringens eniga markering i fredags viktig.

Men nu måste blicken och energin fokuseras på nya utmaningar.
Det finska uttrycket Kepu pettää aina, fritt översatt till Centern sviker alltid, har sällan känts så passande som i fredags när det blev klart att Åland inte får det redan utlovade vindkraftsstödet på 60 miljoner euro på tolv år. De tre centrala ministrarna i frågan var arbets- och näringsminister Olli Rehn på vars bord frågan om stödet ligger, Ålandsminister Anne Berner och statsminister Juha Sipilä som har det övergripande ansvaret för regeringens politik. Samtliga tunga centerpartistiska ministrar.

Motiveringen är att det inte finns pengar, att elpriset är lågt och att Finland redan uppnått EU-målen om hållbart energi 38 procent.

Politik handlar om förtroende, ett förtroende som riket nu har svikit i grunden. Desto viktigare var landskapsregeringens eniga markering i fredags viktig. Så här ska det inte gå till. Det är både ohållbart och respektlöst att både politiker och tjänstemän lägger ner en ansenlig mängd arbete under åtta års tid utan att det leder till någonting.

Politikernas handlande är också respektlöst mot företagarna i branschen. Förutsägbarhet och stabilitet är grunden för att företag ska våga satsa. Genom att hopa och ro har politikerna skapat oro i stället för tydliga spelregler.

När den nu ansvarige ministern Olli Rehn besökte Åland i samband med Mats Löfströms riksdagskampanj förkunnade han att han stödde vindkraftsstödet med motiveringen ”det är viktigt att respektera avtal som har ingåtts”. Vad som fått Rehn ändra sig vet vi fortfarande inte och inte heller hur han ställer sig till det brutna löftet.

Ålandsminister Anne Berner är den enda i riksregeringen som får godkänt från landskapsregeringen. Frågan är vilket mandat hon fått av sin egen regering när de utsåg henne till medlare i frågan. Mandatet var i alla fall inte tillräckligt starkt för att hon skulle kunna ta fram en lösning som landskapsregeringen kunde tänka sig att godkänna.

Med facit på hand hade det varit ärligare av regeringen att riva upp beslutet direkt med hänvisning till brist på politiskt stöd och pengar.

Under processen med vindkraftsstödet har tjänstemän på arbets- och näringsministeriet fått mycket kritik för att driva en linje som motsätter sig vindkraft i allmänhet och speciellt till Åland. Det är oroväckande. Men det slutgiltiga beslutet fattas av politikerna, och det går inte att skylla tjänstemän när beslutet om att häva stödet fattades på politisk nivå.

Politiskt är regeringens brutna löfte exceptionellt.

Men sett till den ekonomiska politik som Sipiläs regeringen driver är beslutet att inte ge vindkraftsstödet bara ett i mängden. På Sipiläs nedskärningslista finns allt från tusen personer på Helsingfors universitet, till lägre ersättningar för mediciner till kraftiga nedskärningar i biståndet och investeringsstöd.

I sin spariver har Sipilä också skurit ner inom den egna statsförvaltningen. Den redan tunga arbetsbördan och tidspressen blir ännu hårdare. Frågan är om den nuvarande arbetsfördelningen och beslutsfattargången i åländska ärenden är den rätta.

I dagens Nya Åland är Centerns Roger Nordlund orolig över att kunskapen om och respekten för Ålands självstyrelse minskar på rikshåll. Det är en viktig diskussion viktigt inte minst med tanke på alla de nya möjligheter som öppnar sig med den nya självstyrelselagen. För ska Åland ta över flera behörighetsområden måste både den politiska viljan och kunskapen finnas. Annars finns det en risk för att sveket upprepas.

När Sipilä besöker Åland är det ändå viktigt att allt inte handlar om det brutna löftet. Vid horisonten finns flera andra viktiga frågor som fått stå i farstun medan vindkraftsfrågan har tagit tid och energi.

En av dem är stöden till sjöfarten. Där är summorna ännu större och mer betydande för Åland än vindkraftsstödet.