DELA

(C) håller masken, men (Lib) sprack

Oväntat väl sammanhållet, är inget överdrivet omdöme vad gäller finansutskottets budgetbetänkande. Men med tanke på reaktionerna inom centern när budgetförslaget blev offentligt kan skenet bedra.
Finansutskottets ordförande Torbjörn Eliasson (C) har antagligen som enda centerpartist i utskottet inte haft så svårt att hålla leden samlade.
De reaktioner som hörts i centerleden mot att naturbruksskolan läggs ner märks inte i betänkandet. Där sägs bara att inga nya elever antas under de två närmaste åren och att man under läsåret skall utforma en utbildning som kan erbjudas inom det reformerade gymnasialstadiet. Skoljordbrukets framtid skall klargöras.
Kommer detta att tillfredsställa centerns lagtingsgrupp? En skrivning som inte lovar någonting alls.

Betydligt exaktare formulerar sig utskottet kring golfbanan. Socialdemokraternas motion om golfbana på Jomala gårds marker förkastas för att ”en högkvalitativ natur- och miljöanpassad golfbana på Stornäset i Kastelholm” redan planeras.
Vem planerar den?
Landskapsregeringen är inställd på att arrendera ut området för golf, har man kunnat läsa sig till, men något beslut är inte fattat, väl?
Det vi vet sedan tidigare är att golfklubben vill arrendera och att ”näringslivet” i så fall är intresserat av samarbete.
Men var finns planerna? Hur vet vi att det blir en natur- och miljöanpassad bana? Finns det ritningar?
En sak är i alla fall säker: det finns en stor vilja hos någon.

Sprickan då? Det gäller tunnelutredningen.
Liberalernas Torsten Sundblom accepterar inte att undersökningarna läggs på is medan landskapsregeringen tar fram en utredning över framtida kortruttstrafik.
Som Föglöbo berörs han rent konkret av frågan. Och visst har han rätt i att framtiden för projektet blir osäker om man nu tar paus. Undersökningarna kunde lika väl visa att det inte går att bygga någon tunnel och då är den diskussionen avklarad. Nu blir det hela hängande i luften.
Men lantrådet Viveka Eriksson (Lib) sade redan i remissdebatten i lagtinget att utredningen kan läggas på is och då blir det så. Intresset hos de övriga att satsa 800.000 euro när det sparas på alla kanter är inte speciellt stort.

Utskottet hade 82 finansmotioner att ta ställning till. Ingen får förord av utskottet.
Nu är det inte så att alla 82 motioner är dåliga. Det är helt enkelt kutym att förkasta motioner. Budgetförslaget är majoritetens. Motionerna kommer från oppositionen. Det är inte alltid de två linjerna passar ihop.
Däremot lönar det sig att läsa formuleringarna kring förkastandet. Inte alltför sällan får motionen stöd, även om den inte godkänns direkt.
Barbro Sundbacks (S) motion om att alla åländska programdistributörer på lika villkor skall kunna sända över Smedsböle besvaras av utskottet med att frågan snarast behöver få en acceptabel lösning.
Fredrik Karlströms (Ob) motion om att e-boksläsare borde integreras i det dagliga arbetet i lagtinget skall ”utredas närmare” och Carina Aaltonen (S) får stöd för sin motion om att taxitrafiken behöver reformeras.
Det finns fler, men det är givet att oppositionen inte kan få 82 motioner godkända. Det mesta är ett spel för gallerierna. Tänk om man ett år skulle överraska och gå in för kvalitet istället för kvantitet; lämna in fem eller högst tio motioner, gemensamma för hela oppositionen där det går, och sedan arbeta för att för att få dem godkända.
Men det kanske inte är det viktigaste. Publiciteten betyder mer.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax