DELA

Bygg mera bostäder – bara då kan Åland växa

Byggs det tillräckligt med bostäder utan räntestöd från landskapet. Kanske, men absolut inte tillräckligt snabbt och av rätt sort för att svara mot behovet för en förhoppningsvis ökande inflyttning.
Hur får vi denna ekvation att gå ihop?
Det Åland behöver, mer än någonting annat, är mera människor som vill bo och arbeta här och utveckla vårt samhälle. Det finns sektorer inom näringslivet som redan i dag skriker efter folk, och det finns sektorer där man importerar arbetskraft från exempelvis Estland och Lettland för att svara mot marknadens efterfrågan. Detta gäller särskilt byggsektorn, eftersom det på Åland nu byggs mer än någonsin.
Det finns enligt Peter Grönlunds (fs) reservation i finansutskottet en lokalt driven inflation som förvärras om byggsektorn får ytterligare stimulans från samhället i form av räntestöd för bostadsbyggande.

Men hallå! När ska vi gasa på, om inte när företagen verkligen vill utvecklas och när framtidstron är hög? Människor som kommer till Åland måste bo, men det är dessvärre inte bara direktörer och högre tjänstemän som borde komma, utan vanliga servitörer, kockar, byggnadsarbetare, it-personal och vård-personal. Det är inte människor som i första hand har råd att bygga strandvillor eller betala för dyra aktielägenheter, utan människor som behöver hyfsade bostäder till rimliga priser.
Något effektivare sätt att stoppa en positiv utveckling och inflyttningstrend än att strypa bostadsbyggandet finns inte.

”Nå, nå”, säger centern och de frisinnade i finansutskottet. Om samhället betalar för mycket så lönar det sig inte för privata att bygga. Det är bättre att låta marknaden bestämma priset och produktionstakten. Tillgång och efterfrågan liksom.
Om det vore så väl att det någonstans faktiskt fanns en marknad som inte påverkas och styrs av yttre faktorer vore det ett intressant experiment. Det finns det inte.
Däremot finns det regioner som likt Åland försöker locka till sig människor med alla medel, från gratis flytthjälp och subventioner för det första året till paketlösningar med jobb för hela familjen, boende, skola och barndagvård. På denna ”marknad” där arbetskraften numera är lika rörlig som företagen, diskuterar vi på Åland om marknaden möjligen överhettas av lite räntestöd!

Det är fel tänkt. Finns det någon del av den samhälleliga infrastrukturen som landskapets goda kassa verkligen ska satsas på, så är det bostadsbyggandet. Sätter vi oss nu till ro och väntar på de privata byggbolagens kalkyler och beräkningar så går det för långsamt, det blir för dyrt och det blir för lite bostäder för att hålla den gryta kokande som ger en dynamisk utveckling av näringslivet.
I kombination med detta borde landskapet en gång för alla gå in för en markplanering som utan att kringgå hembygdsrätten kan göra mer mark tillgänglig för dem som planerar att flytta till Åland och vill bygga sin egen bostad. Attraktiva tomter på planerad mark, där man från början kan vara förvissad om att inte bli granne med en motorbana eller ett vindkraftverk, det är också värt mycket.

Se helt enkelt bostadspolitiken som en möjlighet att driva på utvecklingen, inte att bromsa för att bevisa att marknadsekonomi fungerar. Det gör den ju, men med den offentliga sektorn som en sedan länge viktig aktör.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax