DELA

Budget 2008 är en glad historia, men dyr

En expansiv och optimistisk budget med klara sosseförtecken har Lasse Wiklöf lämnat efter sig som politiskt arv.
Med tanke på hur 2008 års budget ser ut är det högst besynnerligt att sossarna förlorade valet så stort, för om det är något man kan säga om den så är det att socialdemokratiska hjärtefrågor fått stor tyngd. Lasse Wiklöfs sista budget präglas av tunga satsningar på bostadsbyggande, på höjda barnbidrag, stora kultur- och museiprojekt samt hälso- och sjukvård.
Så mycket märkligare då att varken Wiklöf eller Gunell lyckades marknadsföra sina regeringsframgångar bättre, allt emedan centern plockade poäng på att skjuta Struktur 07 i sank, väl medvetna om att en reform i den riktningen blir nödvändig att genomföra under denna mandatperiod, och det av en liberal minister.
Av Frisinnad samverkans strama högerpolitik syns faktiskt inte många spår, inte ens på näringsminister Jörgen Strands avdelning. Detta är ingen sparbudget, varken när det gäller investeringar, drift eller nya bidragsformer.

Nåja. Det vi ser är en framtidsbudget, investeringstung och kostnadstung, men med en tydlig politisk vilja att satsa på infrastruktur för framtiden. På den i längden tyngsta sidan, personalkostnaderna, är ökningen rätt stor, särskilt med tanke på de kommande avtalsförhandlingarna.
Det kommer att bli den liberalt ledda landskapsregeringens första stora prövning att med bakgrund i sina vallöften om kraftigt höjda kvinnolöner lyckas hålla kostnaderna i schack för de stora grupperna vårdpersonal.

Ett projekt som inte blir av trots att pengar finns för det är golfbanan i Godby och Ämnäs. Även där är det centern som spärrade emot i regeringen och nu får vara med och sänka ett projekt det jobbats med mycket länge. Eftersom liberalerna har haft andra planer och man ännu inte kommit fram till något driftsavtal med Ålands golfklubb är det mest sannolika att Godbybanan sällar sig till högen av turismprojekt som utretts för dyra pengar och sedan lagts på hyllan för att man snubblat på detaljerna.
Synd, särskilt som till exempel Viking Lines nyinvesteringar i nytt tonnage bygger på löften om politiska satsningar på turism på Åland. När nu Godbybanan läggs på is finns det tre golfbanor till under utredning, i Vårdö, i Föglö och på Brändö. Dessutom finns alternativet Grelsby kungsgård eller en utbyggnad i Kastelholm kvar på den liberala agendan. Det finns alltså massor av alternativ att utreda än, innan också de läggs på hög.

Några andra riktigt stora förändringar lär det inte bli i budgeten. Utmaningen blir för de nya regeringspartierna liberalerna och centern att framledes hålla i kostnaderna, något som man från liberalt håll pratat mycket om i opposition. Som Lasse Wiklöf nu har bäddat ligger Åland väldigt mjukt. Den som ska börja skära där om det blir sämre tider (och det blir det ju alltid) får det inte lätt, särskilt om man som både centern och liberalerna hör till de stora bidragspartierna.

Ingalunda lär det behövas någon tagelskjorta i framtiden heller, men ska man få någon hejd på kostnaderna i framtiden så är det kanske inte bra med så stora kostnadsökningar varje år.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax