DELA
Foto: Bill Branson, National Cancer Institute
”Även om bröstcancer blivit vanligare har prognosen förbättrats. I dag lever ungefär 90 procent fem år efter att de fått sin diagnos. Det finns ändå skäl till att höja vår ambitionsnivå, vi kan rädda fler och det är här mammografin kommer in i bilden.”, skriver ledarskribenten.

Bröstcancer har ingen åldersgräns

Nio av tio kvinnor överlever bröstcancer, men det skulle kunna bli fler.
Det är hög tid att bjuda in fler kvinnor till mammografi.

Samtidigt som Moderaterna senaste vecka presenterade tio nya kandidater till höstens val lanserade de en valfråga som kommer att inkluderas i partiets valprogram – utökad mammografi.

“Vi följer de finska rekommendationerna fast vi egentligen har fritt fram att välja själva”, sa partiordförande Annette Holmberg-Jansson.

På Åland kallas kvinnor mellan 50 och 69 år till mammografi, vilket till exempel kan jämföras med Sverige där Socialstyrelsens rekommendationer är att kvinnor mellan 40 och 74 år bör kallas, och det finns utredningar om breddningar av åldersspannet.

Holmberg-Jansson sa också att det fanns en stor enighet för förslaget inom Moderaterna. Det är förståeligt. Cancer i allmänhet, men kanske bröstcancer i synnerhet är något som berör oss alla – direkt eller indirekt. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i Finland och varje år diagnostiseras kring 5 000 kvinnor. Var åttonde kvinna kommer någon gång under sin livstid att insjukna i bröstcancer, vilket betyder att vi alla känner någon som drabbas.

Även om bröstcancer blivit vanligare har prognosen förbättrats. I dag lever ungefär 90 procent fem år efter att de fått sin diagnos. Det finns ändå skäl till att höja vår ambitionsnivå, vi kan rädda fler och det är här mammografin kommer in i bilden.

Bland kvinnor mellan 50 och 69 år upptäcks två tredjedelar av bröstcancerfallen vid screening. Studier har visat att screening av både äldre och yngre kvinnor än så minskar dödligheten. Vi vet också att bröstcancer är farligare för yngre kvinnor, men för alla är det som vid samtliga former av cancer – ju tidigare den upptäcks desto bättre är prognosen.

Enligt en beräkning av Svenska Yle (12.12 2018) skulle screening av alla finländska kvinnor i åldersgruppen 40-49 kunna innebära att 150 personer färre avled i bröstcancer. Utökad screening skulle rädda liv och samtidigt vara ekonomiskt lönsamt på sikt.

Det finns en baksida av myntet, nackdelar med mammografi som vi inte ska hymla om: Överdiagnostisering och överbehandling.

Detta eftersom man vid mammografi också hittar cancer som aldrig skulle ha krävt behandling. Eller att det kan skapa onödig oro och rentav dödsångest för de som kallas till återbesök vars förändringar vid vidare undersökningar visar sig vara godartade.

Strålningen vid mammografi kan också innebära en en hälsorisk och enligt Social- och hälsovårdsministeriet förorsakar den 1–2 bröstcancerdödsfall per en miljon undersökta kvinnor. Liksom det faktum att mammografi inte upptäcker all cancer, särskilt inte hos yngre kvinnor som har tätare bröstvävnad.

Trots allt detta menar forskare att fördelarna med screening överväger nackdelarna, men det är viktigt att kvinnor får fatta informerade beslut.

Ingen föreslår dock att mammografi ska vara obligatoriskt. Men det bör finnas gratis, och för fler. För cancer har ingen åldersgräns och möjligheten till tidig upptäckt ska inte påverkas av individens tjocklek på plånboken.

Det är ett livsviktigt vallöfte som borde besannas, oavsett om Moderaterna sitter med i den kommande landskapsregeringen.