DELA

Bra för Åland med digital gränsfrihet

EU vill avskaffa alla typer av geografisk blockering i den inre marknaden, även vad gäller digitala tjänster.

Det kan bli en injektion i den utdragna kampen för svenskt tv-innehåll på nätet.
Den 6 februari röstade EU-parlamentet igenom en förordning som betyder att EU-medborgare ska kunna handla från e-butiker på den inre marknaden utan att deras bostadsort eller nationella tillhörighet ska påverka tillvägagångssättet, så länge de verkar innanför EU:s gränser. Förordningen omfattar bland annat fysiska varor som möbler och elektronik, nätbaserade tjänster som molntjänster eller webbhotell och underhållningstjänster som biljettförsäljning.

– För konsumenter är det till exempel obegripligt varför de ska hindras från att komma åt vissa webbplatser, varför de inte ska kunna köpa vissa varor i andra medlemsstater eller varför de ska betala ett annat pris bara på grund av sin nationalitet eller bostadsort, står det skrivet i förslaget.

Det är nog många ålänningar som håller med.

De typer av konsumentdiskriminering som förslaget lyfter är bland annat att webbplatser inte accepterar betalningar från andra EU-länder och att det inte är möjligt att registrera sig på sidor om man inte har en adress i landet. Ett annat exempel är omdirigeringen av kunder till rätt lands sida, det vill säga att man till exempel slussas från en svensk till en finsk sida när man ska göra sitt köp på nätet.

Enligt de nya reglerna måste handlare inom EU ge konsumenter tillgång till varor och tjänster enligt samma villkor över hela unionen, oavsett varifrån de kopplar upp sig.

För åländsk del betyder resolutionen underlättad näthandel från svenska sidor. I stället för att vidarebefordras till den finska motsvarigheten ska ålänningar nu kunna handla från svenska näthandelssidor, precis som vi fysiskt kan gå in i svenska butiker och handla.

Skattegränsen finns dock fortfarande kvar vilket betyder att näthandel fortfarande kommer att förbli något svårare för åländska konsumenter.

Men förslaget är ett viktigt steg mot avskaffandet av geoblockering i sin helhet och öppnandet av den inre digitala marknaden i EU.

Parlamentet uppmanar nämligen också kommissionen att inom två år se över lagstiftningen för att även inkludera e-böcker, filmer, musik och spel. Att EU nu verkar ta sats mot att stoppa geoblockeringen ger hopp om att den länge omdiskuterade frågan om digitalt innehåll som sänds över nätet kan få en lösning.

Det ger också en tydlig signal att EU:s inre marknad ska vara utan så många hinder som möjligt, precis som det länge har varit för fysiska varor och tjänster. Och hoppet tänds för att ålänningar i framtiden kan få ta del av ett större utbud av streamingtjänster med svenskt innehåll till exempel SVT-Play.

Men SVT-Play-frågan är inte löst än. Tv-bolagens inflytande i vissa medlemsländer är starkt och bolagens vilja är förstås att fortsätta sälja nationella rättigheter. Frågan lär stöta på hinder längs vägen.

Men eftersom geoblockeringen förbjuds inom e-handeln borde steget bli kortare att göra det även inom film, tv, spel och e-böcker.