DELA

Bra att hota tjänstemän med anmälan till polisen?

Har någon låtit sig mutas? Har någon förskingrat? Är Skarvenbygget en korrupt affär?
Det finns inget som tyder på det. Det gick bara åt mer pengar än beräknat, överskridningar som inte var godkända på förhand. Men till skillnad från tidigare får nu polisen ta hand om saken.
Meddelandet att bygget av Skarven blir ett ärende för polisen var inte väntat. Inte för utomstående. Landskapsregeringen var informerad och förhoppningsvis berörda tjänstemän. Men vilket slag av brott misstänker man?
Andra projekt har blivit dyrare än beräknat utan att polisen har konsulterats. Visserligen kan det ha hörts en del elaka kommentarer i kanten, eller skadeglada, men att någon skulle ha gjort sig skyldig till brott – nej.
Antagligen finns det någonstans en brottsrubricering för dem som slarvar iväg skattebetalarnas pengar. Slarv behöver i det här fallet inte betyda att man inte har fått valuta för pengarna. Det betyder, om man förstår saken rätt, att man inte har sett till att få godkännande tillräckligt högt uppe för extra kostnader.

Storleksmässigt ligger Skarven och det vi tidigare kallade kk-huset rätt nära varann. För kk-huset sattes ett kostnadstak på 15 miljoner euro. Anbuden visade att det inte räcker, så man skalade av så mycket man kunde av ”lyx”, höjde taket till 16,5 miljoner och fick ett avskalat hus för 17,25 miljoner. 15 procent över utgångssumman. Allt godkänt på förhand av lagtinget.
För Skarven skrevs kontrakt på 12,5 miljoner euro, men summan höjdes först till 13 och sedan till 13,7 miljoner. Godkänt av lagtinget.
Så kom Skarven hem och med den en tilläggsnota på 1,3 miljoner, som i efterskott godkändes av lagtinget. Överskridningen totalt var 15,4 procent. För det hade man fått ett inbyggt bildäck och extra utrustning av olika slag.
Det anbud som låg närmast det litauiska var mellan 3 och 5 miljoner euro dyrare så Skarven är fortfarande inget dyrt bygge. Hur mycket man får från varvet i förseningsböter har ingen sagt något om, men den summan kanske redan är inräknad. Eller så går den till att betala de extra kostnaderna för att ha personal på plats i ett år mer än planerat.

Ytterligare en jämförelse. Ålandsdagarna i Helsingfors. Budgeten var på 310.000 euro. Överskridningen var 128.000 euro. 40 procent över budget. Ingen förvarning, det var bara att betala när räkningarna ramlade in. Näringschefen fick en anmärkning för bristande kontroll. Men ingen talade om brott som behövde utredas.
Nu har den tanken tänkts. Hur välgrundad den är återstår att se. Det tråkiga i sammanhanget är att utredningen som har lett fram till tanken samtidigt hemligstämplades för ett dygn, vilket satte igång de mest vilda spekulationer om hur genomkorrumperat samhället är och hur politiker och tjänstemän skor sig på ”vår” bekostnad.

Varför ingrep inte lantrådet, har det undrats på olika håll. Antagligen för att det här är ett så kallat förvaltningsärende, som skall skötas av förvaltningschefen, alltså på tjänstemannanivå. Här handlar det inte om politik. Handlade inte till en början om politik.
Men även om politikerna i vissa fall skall hålla fingrarna i styr så kan det inte ha varit förbjudet för lantrådet dels att visa sig på presskonferensen i onsdags och tala om hur det ligger till, att detta inte är politikernas bord.
Dels skulle man också gärna fått en förklaring till varför en regering inte kan besluta över papper inom den egna förvaltningen.
Att man i kanslihuset hjälpte till för att få ut pappret när väl beslutet hade överförts till centralkriminalpolisen är bra. Men vågade man på ansvarigt håll verkligen inte lita på sitt eget sunda förnuft utan måste invänta polisens tillstånd?

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax